Umowa na przebudowę ul. Leśnej w Kamiennej Górze podpisana

W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się dziś (wtorek, 14 lutego) podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy ul. Leśnej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycję zrealizuje firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry. Prace będą kosztowały ponad 4,7 mln zł.

– Mamy pozytywne doświadczenia z tym wykonawcą. Aktualnie realizuje on inny projekt drogowy – przebudowę ulic: Wrzosowej, Śląskiej i Różanej. Liczę, że równie dobrze wywiąże się kolejnego zadania – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Konferencja prasowa

Posłuchaj transmisji audio z konferencji prasowe

Ten rejon miasta czekał na modernizację kilkadziesiąt lat. Powstanie tam: jezdnia, chodniki, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe oraz parking dla 50 samochodów. Projekt przewiduje też budowę sieci infrastruktury podziemnej (deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, teletechniczej, elektroenergetycznej, gazowej).

– Wkrótce będziemy kontaktowali się z właścicielami nieruchomości przy ul. Leśnej, aby ustalić sposób wykonania dojazdów do ich działek – zapowiedział wykonawca Artur Gawłowski.

W ramach przebudowy ul. Leśnej zostaną wykonane m.in.:
-sieć infrastruktury podziemnej (deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz oświetlenia ulicznego);
-nowa droga asfaltowa, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, pieszo – jezdne;
-zieleńce i nasadzenia;
-odmulenie, oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych;
-wymiana istniejących przepustów.

W ramach budowy parkingu zostaną wykonane m.in.:
-sieć infrastruktury podziemnej dla nowego oświetlenia parkingu i ciągu pieszego;
-nawierzchnia parkingu i ciągów pieszych;
-altana drewniana;
-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe);
-zieleńce i nasadzenia.

Pieniądze na realizację tego zadania udało się w całości pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Miasto Kamienna Góra otrzymało 5,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Ta kwota pozwoliła również na przygotowanie projektu budowlanego dla kompleksowej modernizacji terenu kamiennogórskiego zalewu.

Zobacz inne

Leave a Comment