Umowa na budowę drogi rowerowej podpisana

Dnia 9 maja 2018 roku została podpisana umowa na budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Briefing prasowy, na który wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz przyjechali rowerami odbył się w Krzeszowie, w miejscu rozpoczęcia budowy drogi rowerowej.

Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” z trzech złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej, złożonej przez firmę Usługi Budowlano Montażowe A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje ścieżkę rowerową na nasypie linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów o długości około 5,06 km wraz z budową łącznika drogowego o długości ok. 0,252 km pomiędzy przedmiotową ścieżką rowerową a drogą powiatową nr 3468D łączącą Kamienną Górę i Krzeszów (Czadrów, droga do byłej stacji kolejowej).

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na dzień 31 października 2018 roku.

Na naszym portalu na bieżąco informujemy o projekcie budowy drogi rowerowej.
Planowany przebieg trasy dostępny tutaj.
Wszystkie artykuły dotyczące projektu znajdują się w tagach ścieżka rowerowa.Share

Zobacz inne

Leave a Comment