Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę przy jej podpisaniu?

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych. Wcześniejsze zapoznanie się z kompletem dokumentów, a także rzeczowa analiza umowy deweloperskiej, pozwoli uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. Poniżej wskazujemy najważniejsze punkty, o których trzeba pamiętać przy podpisywaniu umowy z deweloperem.

Co to jest umowa deweloperska?

Jest to najważniejszy dokument podpisywany przez nabywcę i dewelopera, który reguluje wszystkie kluczowe zobowiązania stron. Umowa ma formę aktu notarialnego, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania, po zakończeniu przedsięwzięcia. Z kolei nabywca zobowiązuje się zapłacić ustalona cenę nabycia prawa własności.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Umowa deweloperska powinna bezwzględnie zawierać dane stron umowy, datę i miejsce jej zawarcia oraz cenę nieruchomości. W umowie znajdują się również takie informacje, jak termin przeniesienia prawa własności, harmonogram oraz wysokość wpłat na rzecz dewelopera. Umowa powinna również precyzować informacje o działce budowlanej, a także usytuowaniu nieruchomości w obrębie działki.

Umowa deweloperska zawiera parametry techniczne oraz precyzuje standard prac wykończeniowych, a także powierzchnię i układ pomieszczeń przynależnych do nieruchomości. W umowie powinna się również znaleźć informacja o mieszkaniowym rachunku powierniczym, numer pozwolenia na budowę wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych.

W umowie muszą  być zawarte informacje związane ze wszystkimi opłatami, jakimi zostanie obciążony kupujący od momentu wydania lokalu oraz w jaki sposób będą rozliczane kwestie mediów, a także czy będzie pobierana opłata za administrowanie budynkiem. W końcu informacja o zgodzie banku na wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez kupującego, a także zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia prawa własności na nabywcę.

Odstąpienie od umowy

Kwestią, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy deweloperskiej, są warunki odstąpienia od niej. Jedną z przyczyn odstąpienia może być niestety negatywna decyzja kredytowa. Umowa powinna dokładnie precyzować zasady odstąpienia od niej, a także zwrotu wpłaconych środków, wysokości kar umownych i odsetek.

Bezpieczeństwo inwestycji

Podejmując decyzję o kupnie mieszkania, chcemy mieć pewność, że Twoje pieniądze są bezpieczne. Ma to szczególne znaczenie, gdy inwestycja jest w trakcie budowy. Deweloperzy w Jeleniej Górze – https://rynekpierwotny.pl/deweloperzy/s/jelenia-gora/ doskonale wiedza, że umowa deweloperska gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo finansowe, ale także zobowiązuje do dotrzymania zawartych w niej postanowień, związanych ze standardem wykończenia i terminem realizacji.

Umowa deweloperska to najważniejszy dokument w początkowej fazie realizacji, który reguluje warunki późniejszej współpracy z deweloperem. Im więcej zawartych w umowie informacji, tym mniej problemów czy niespodzianek w przyszłości. Przy podpisywaniu umowy z deweloperem należy więc uważnie sprawdzić, do czego się zobowiązujemy oraz jakie są tego następstwa.

Zobacz inne

Leave a Comment