Umorzone postępowanie w sprawie znieważenia Minister Edukacji Narodowej

W dniu 17 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie, którym uchylił orzeczenie Sądu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie czynu karalnego z art. 226 § 1 kk, o jaki obwiniona została nieletnia Natalia S., polegającego na tym, że w dniu 19 grudnia 2016 roku używając słowa powszechnie uznanego za obelżywe dopuściła się znieważenia funkcjonariusza publicznego w osobie Minister Edukacji Narodowej podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych, w trakcie wizyty w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, przekazała sprawę do rozpoznania Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Po przeprowadzeniu postępowania Sąd pierwszej instancji uznał nieletnią za winną popełnienia czynu z art. 226 § 1 kk. Jednocześnie Sąd odstąpił od jej ukarania, wskazując między innymi, że poniosła ona konsekwencje swojego zachowania ze strony grona pedagogicznego oraz rodziców.

Apelację od orzeczenia Sądu pierwszej instancji złożył obrońca nieletniej.

W dniu 17 lipca 2018 roku, zapadłe wcześniej orzeczenie zostało uchylone, a postępowanie umorzone.

Sąd odwoławczy stwierdził między innymi, że słowo „sucz” występuje rzadko, w związku z czym wątpliwym jest uznanie, ze stanowi ono słowo powszechnie uznane za obelżywe.

Ponadto, Sąd stwierdził, że w czasie kiedy miało miejsce zdarzenie objęte zakresem postępowania, przytoczone wyżej słowo było wypowiedziane przez inne osoby wielokrotnie, a zgromadzone dowody, pomimo konsekwentnych zeznań pokrzywdzonej w tym zakresie, nie pozwalają na jednoznaczne przesądzenie, że padły one konkretnie ze strony Natalii S.

Powyższe wątpliwości nie pozwoliły w ocenie Sądu na przypisanie obwinionej popełnienia zarzucanego jej czynu.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze sporządzone zostało pisemne uzasadnienie postanowienia, które zostanie poddane analizie pod kątem możliwości ewentualnego zaskarżenia orzeczenia.

W sprawie zajść do jakich doszło w dniu 19 grudnia 2016 roku w związku z wizytą Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała ponadto do Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Agnieszce G. oraz Zbigniewowi U. o czyny polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej oraz funkcjonariuszy Policji zabezpieczających wizytę, a także znieważenie funkcjonariusza publicznego w osobie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych.

źródło: jgora.po.gov.pl

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych w tagach prokuratura.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment