Ulica Leśna w Kamiennej Górze do remontu

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał dziś (poniedziałek, 6 lutego) rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ul. Leśniej w Kamiennej Górze oraz budowę parkingu w tym rejonie. Prace wykona kamiennogórska firma budowlana. Będą one kosztowały ponad 4,7 mln zł.

W ramach przebudowy ul. Leśnej zostaną wykonane m.in.:
-sieć infrastruktury podziemnej (deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz oświetlenia ulicznego);
-nowa droga asfaltowa, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, pieszo – jezdne;
-zieleńce i nasadzenia;
-odmulenie, oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych;
-wymiana istniejących przepustów.

W ramach budowy parkingu zostaną wykonane m.in.:
-sieć infrastruktury podziemnej dla nowego oświetlenia parkingu i ciągu pieszego;
-nawierzchnia parkingu i ciągów pieszych;
-altana drewniana;
-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe);
-zieleńce i nasadzenia.

Pieniądze na realizację tego zadania udało się w całości pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Miasto Kamienna Góra otrzymało 5,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment