Ukryte ciężarówki pod Kamienną Górą

W ten piątek (12 sierpnia) na terenie wskazanym w zgłoszeniu, jako miejsce ukrycia pod koniec II Wojny Światowej ciężarówek z nieznanym ładunkiem, odbędą się prace poszukiwawcze.
Na zlecenie Urzędu Miasta Kamienna Góra specjalistyczna firma poszukiwawcza wykona odwierty gruntu, przez które wprowadzona zostanie kamera penetracyjna. Ma ona potwierdzić, czy faktycznie pod powierzchnią ziemi znajduje się sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w środku.

79411Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku do Urzędu wpłynęło oficjalne pismo od mieszkańca miasta z informacją o ukrytych w końcowej fazie II Wojny Światowej na terenie Kamiennej Góry ciężarówkach z nieznanym ładunkiem. Taki przekaz, według złożonego pisma, zgłaszający usłyszał od żołnierza Wehrmachtu biorącego prawdopodobnie udział w ukrywaniu ciężarówek.

Kamiennogórski Urząd Miasta postanowił dokładnie zbadać zgłoszenie i uzyskać stosowne zezwolenia, w tym od Konserwatora Zabytków i właściciela terenu. Skontaktował się też ze specjalistyczną firmą badawczą, która późną wiosną wykonała pierwsze nieinwazyjne pomiary przy użyciu georadaru.

Badanie to pokazało, że we wskazanym miejscu faktycznie występują anomalie (załamanie) gruntu, co wskazywać może na obecność sztolni. Piątkowe prace służyć będą ostatecznej weryfikacji zgłoszenia.

Więcej na temat w tagach ukryte ciężarówki.

79500

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment