Układają asfalt w Marciszowie

Na remontowanej drodze w Marciszowie trwa układanie warstwy asfaltu. Przypominamy, że Gmina Marciszów prowadzi remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do stacji transformatorowej). Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.

Przypominamy, że zadanie zostało dofinansowane kwotą 137 280 zł z budżetu województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu Relacje Regionalne.

Oprócz przebudowy odcinka, gdzie powstała jezdnia asfaltowa poprawiono również stan drogi gruntowej do lasu. Koszt inwestycji wynosi blisko 639 tys. zł.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.
Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne