Układają asfalt w Domanowie

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Na przebudowywanej drodze w Domanowie trwa układanie warstwy asfaltu. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik

Przypominamy, że przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m.

Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.
Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment