Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów

Uchylenie zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkoły podstawowej w Szarocinie i Krzeszowie.

Wójt Gminy Kamienna Góra w dniu 16 lutego 2021 r.  wydał dwa zarządzenia dot.  konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie oraz  konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeszowie:

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie.

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 10/2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment