Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra dla Bogdana Adamusa

W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyła się dziś (czwartek, 2 czerwca) Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kamienna Góra, podczas której został nadany tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra regionaliście Bogdanowi Adamusowi.

Rada, przekazując Akt Nadania Tytułu, wyraziła tym swoją wdzięczność i szacunek za wieloletnie kreowanie dobrego imienia Kamiennej Góry i propagowanie jej historii.

Wniosek w sprawie uhonorowania Bogdana Adamusa złożyła Mariola Jaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Radni Kamiennej Góry podjęli uchwałę jednogłośnie.

Bogdan Adamus jest mieszkańcem Kamiennej Góry od 1956 roku. Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Górnik. Jego pasją jest historia Kamiennej Góry oraz okolic. Prowadzi badania na temat dziejów powiatu oraz zasłużonych dla miasta i ojczyzny. W kraju oraz za granicą poszukuje materiałów archiwalnych, dokumentów osobistych, a także ikonografii oraz relacji na temat Kamiennej Góry. Od wielu lat przywraca pamięć zapomnianym mieszkańcom naszego miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedynym kryterium utrwalenia w świadomości społecznej postaci, jest odegranie roli w rozwoju miasta oraz historii Polski czy świata. Upamiętniani są zarówno niemieccy mieszkańcy miasta, jak i bohaterowie zasłużeni dla polskiej niepodległości, walczący w I oraz II wojnie światowej, a także ci, którzy po 1945 r. przyczynili się do rozwoju regionu.

Warto zaznaczyć, że Bogdan Adamus (wspólnie z Janem Lubienieckim) upamiętnił zapomnianą postać szczególnie zasłużonego dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. kapitana Józefa Sierocińskiego. Od 2008 roku organizuje w Kamiennej Górze uroczystości patriotyczne na cmentarzu komunalnym przy grobie kapitana Sierocińskiego.

Postać Józefa Sierocińskiego jest szeroko prezentowana na naszym portalu tutaj.

Współpracuje z Wojewodą Dolnośląskim oraz Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu „Ocalamy.pl” (znakowaniu mogił bohaterów walczących o niepodległość Polski w latach 1914-1921). Na cmentarzu komunalnym Bogdan Adamus (wraz z Janem Lubienieckim) wyszukuje mogiły żołnierzy Legionów Polskich oraz tych, którzy walczyli o kształt granic państwa po 1918 r. Do chwili obecnej oznaczono znakiem graficznym „Ojczyzna Swoim Obrońcom” groby Antoniego Bila i Konrada Romanowskiego oraz ppor. Stanisława Szczygła.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra upoważnia do wolnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane w mieście Kamienna Góra, uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa w zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych sesjach Rady Miasta oraz w innych uroczystościach o charakterze miejskim, a także prawa do pogrzebu z honorami.

Zobacz inne

Leave a Comment