Tymczasowy areszt sprawców przestępstw na terenie Lwówka Śląskiego

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim skierowała w ostatnim czasie cztery wnioski o tymczasowe aresztowanie sprawców różnych przestępstw, do jakich dochodziło na terenie miejscowości z powiatu lwóweckiego. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przez Sąd.

24 lutego 2019 roku w Giebułtowie doszło do rozboju w trakcie którego Marcin G. wraz z dwoma innymi, nieustalonymi dotychczas mężczyznami wdarł się do mieszkania Dagmary R., po czym zaczął uderzać ją pięściami po głowie i całym ciele zagroził jej pozbawieniem życia, a następnie zażądał wydania pieniędzy. Sprawcy zabrali kobiecie mienie w postaci pieniędzy, telefonów komórkowych i innego sprzętu o łącznej wartości 1.660 zł, po czym zbiegli z mieszkania. Zadane uderzenia spowodowały u pokrzywdzonej obrażenia dłoni i głowy. Dagmara R. rozpoznała Marcina G. jako jednego z napastników. Mężczyzna był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, które popełnił na terenie Polski i Niemiec. Odbywał on również karę pozbawienia wolności.

Sprawcę zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozboju, spowodowania uszczerbku na zdrowiu i naruszenia miru domowego. W związku z poprzednimi skazaniami będzie on odpowiadał warunkach tak zwanej recydywy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do 15 lat.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy.

Aktualnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania pozostałych sprawców.

Również 24 lutego 2019 roku w godzinach wieczornych doszło do zdarzenia na terenie Rynku miejskiego w Lwówku Śląskim, gdzie dwóch sprawców zaatakowało grupę czterech mężczyzn uderzając ich pięściami po twarzy, głowie i innych częściach ciała. Jeden z pokrzywdzonych, w wyniku upadku doznał rozległych obrażeń głowy, które okazały się ciężkie. Ponadto, innemu pokrzywdzonemu, obywatelowi Ukrainy, zabrano portfel z zawartością pieniędzy w kwocie 1500 zł oraz dokumentów.

Ujęto jednego ze sprawców, któremu przedstawiono zarzuty udziału w bójce, w której pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała oraz kradzieży mienia i dokumentów. Mężczyzna przyznał się do ich popełnienia.

Na wniosek Prokuratury został on tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do 15 lat.

Czyn został popełniony w ścisłym centrum Lwówka Śląskiego, z rażącym naruszeniem zasad porządku prawnego, bez powodu, działanie sprawców cechowała szczególna agresja.

Trwają czynności zmierzające do zidentyfikowania drugiego z napastników, sprawcy ciężkich obrażeń jakich doznał pokrzywdzony.

Do kolejnego zdarzenia doszło 24 lutego 2019 roku w Gryfowie Sląskim, gdzie w jednej z kamienic mężczyzna przy użyciu noża groził swojej siostrze pozbawieniem życia. Szymon M. był już dwukrotnie karany za groźby karalne oraz za znęcanie się nad osobami najbliższymi. Aktualnie również toczy się przeciwko niemu postępowanie, w którym jest on podejrzany o przestępstwo znęcania się.
Wobec ryzyka, że sprawca popełni kolejne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, skierowano wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, który został uwzględniony przez Sąd.
Przestępstwo gróźb karalnych zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kolejne zdarzenie miało miejsce 26 lutego 2019 roku w jednym z mieszkań na terenie Mirska, gdzie nietrzeźwy mężczyzna groził swojej partnerce pozbawieniem życia. Następnie wdarł się do mieszkania innej kobiety, w którym aktualnie przebywała jego partnerka i ponownie kierował wobec niej groźby pozbawienia życia.

Jak ustalono, wcześniej tego dnia Paweł P. opuścił zakład karny po odbyciu kar pozbawiania wolności za przestępstwa znęcania się, jakich odpuścił się wobec swojej partnerki. Następnie spożywał alkohol.

Podejrzanemu zarzucono dwa przestępstwa kierowania gróźb karalnych, których w związku z poprzednimi skazaniami dopuścił się w warunkach recydywy, a także przestępstwo naruszenia miru domowego. Paweł P. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim został tymczasowo aresztowany.

Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych w tagach prokuratura.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz