Tworzenie strategii Sudety 2030

Dnia 27 października 2017 roku w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się połączone spotkanie Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz przedstawicieli samorządów gmin subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa.

Spotkanie poświęcone było współdziałaniu przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego południa Dolnego Śląska – Sudety 2030.Jakiś czas temu zdecydowana większość samorządowców południa Dolnego Śląska zgadzała się z oceną stanu rozwoju społeczno gospodarczego subregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, trafnie zdiagnozowaną jako “Dolny Śląsk dwóch prędkości”. Wielu z samorządowców wskazywało na potrzebę opracowania wspólnego dokumentu, zapisy którego poprzez włączenie do aktualizowanej strategii całego województwa, dałyby wszystkim znacznie lepsze perspektywy w dalszym rozwoju gospodarczo społecznym Przedgórza Sudeckiego i Sudetów.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Tworzenie strategii Sudety 2030”

  1. […] Zapraszamy do poniższej relacji wideo. Nasza relacja dostępna tutaj. […]

Leave a Comment