Trzej Bracia

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska ponownie zaangażowało się w próbę ochrony formacji skalnej Trzej Bracia, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów.

Stowarzyszenie w sierpniu złożyło pisemną prośbę do Nadleśnictwa Kamienna Góra o dokonanie wycinki drzew gatunku brzoza i innych samosiejek, które porosły w sposób niekontrolowany Trzech Braci. W odpowiedzi uzyskano informację, iż obecny stan formalno-prawny nie pozwala na dokonanie wycinki, a grunty leśne na których zlokalizowana jest formacja skalna objęte są aktualnie obowiązującym planem urządzania lasu do roku 2018.
Po przeprowadzonej rozmowie z Nadleśnictwem Kamienna Góra wypracowano jednak możliwość rozpoczęcia procedury, która pozwoliłaby dokonać wycinki na wspomnianych gruntach leśnych.

Możliwość ustanowienia na tym terenie użytku ekologicznego na podstawie uchwały rady gminy, podjętej na podstawie przepisów o ochronie przyrody, wyłączając obszar Trzech Braci z ewidencji lasu, pozwoli dokonać wycinki drzew i krzewów.

Prośba o przeniesienie obszaru Trzech Braci do użytków ekologicznych została już przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożona do Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Uporządkowanie terenu Trzech Braci pozwoli podjąć dalsze działania adaptacyjne formację skalną, celem udostępnienia tego miejsca okolicznym mieszkańcom uprawiającym sport i rekreację ruchową.

Będziemy informować o dalszym przebiegu powyżej inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska.

Poniżej formacja skalna Trzej Bracia na starej fotografii. W nagłówku stan obecny.Share

Zobacz inne

Leave a Comment