Trzej Bracia

W miesiącu listopadzie informowaliśmy o zaangażowaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska w próbę budowy infrastruktury okołoturystycznej przy formacji skalnej „Trzej Bracia”, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów.

Najważniejszym aspektem budowy infrastruktury było dokonanie wycinki samosiejek, które z biegiem lat porosły formacje skalną. Z taką prośbą Stowarzyszenie Brama Czadrowska wystosowało pismo do Nadleśnictwa Kamienna Góra, które jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się formacja skalna.
W odpowiedzi na pismo Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało, iż w obecnym stanie formalno-prawnym wycinka jest niemożliwa. Nadleśnictwo Kamienna Góra tłumaczy, iż grunty te objęte są, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wynikającym z ustawy o lasach, planem urządzania lasu. Plan urządzania lasu opracowany dla Nadleśnictwa Kamienna Góra został na lata 2009 – 2018. Plan zatwierdzony przez Ministra Środowiska nie przewiduje działań gospodarczych (wycinka) o jakie wnioskowało Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Wykonanie tych czynności byłoby nielegalne.

Takie uzasadnienie jest zaskakujące, ponieważ w lutym br. na tych samych terenach, jednak należących do Gminy Kamienna Góra, dokonano bardzo obszernej wycinki samosiejek, o czym informowaliśmy tutaj >>.

Ponieważ plan urządzania lasu zgodnie z Ustawą o Lasach tworzony jest co 10 lat i obecny wygasa w 2018 roku, Stowarzyszenie Brama Czadrowska podejmie kolejną próbę aby Nadleśnictwo Kamienna Góra przewidziało wycinkę samosiejek w zawartych wskazaniach gospodarczych kolejnego planu urządzania lasu.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment