Trwają przygotowania do remontu kolejnego mostu w Czadrowie

Przypominamy, że dziś (czwartek, 27 października) ułożona została warstwa asfaltu na remontowanej drodze w tzw. dolnym Czadrowie, o czym informowaliśmy tutaj.

Niebawem kolejne dwie inwestycje w tej części miejscowości.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej jest rozbudowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu. To zadanie zostało już dofinansowane kwotą 900 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Trwają również przygotowania do remontu kolejnego mostu w tzw. dolnym Czadowie, znajdującego się przy posesjach 43,45,46. W przyszłym roku Gmina Wiejska Kamienna Góra planuje na tą inwestycję wykonać dokumentację.

Zobacz inne inwestycje prowadzone w regionie, które prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment