Trwa renowacja malowideł w Letnim Pawilonie na Wodzie

Kontynuowana jest renowacja malowideł Neunhertza znajdujących się w Letnim Pawilonie na Wodzie. Jest to kolejny etap prac realizowanych dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypominamy, że 1 850 000 złotych zostało przyznanych przez MKiDN na prace przy zabytkach wchodzących w skład Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie. Zadania na ten rok obejmują prace na dachach zabytków, ale także w ich wnętrzach. Największą kwotą (710 000 złotych) zostały zasilone prace na dachu Kościoła Brackiego. Ze względu na potężną wichurę, która jesienią 2018 roku mocno zniszczyła pokrycie tego obiektu, o czym informowaliśmy tutaj. Od ubiegłego roku prowadzone są zaawansowane prace, które dzięki dofinansowaniu mają się zakończyć już niebawem. Dzięki zewnętrznym środkom z ministerstwa we wnętrzu wspomnianej świątyni ostatecznie zakończona zostanie także konserwacja polichromii Michała Willmanna. O rozpoczętych pracach informowaliśmy tutaj. Poza tymi pracami kontynuowany jest remont dachu budynku Klasztoru (to już VII etap), oraz wspomniana renowacja malowideł Neunhertza w Letnim Pawilonie na Wodzie.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment