Trwa renowacja figury Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej “Maszkaron” jest w trakcie realizacji projektu: “Przydrożny świadek wiary”- obejmującego renowację figury Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie (gm. Kamienna Góra). Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania “Kwiat Lnu” z Lubawki.

Barokowa figura Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie jest z piaskowca i pochodzi z 1741 roku. Postać Maryi z dzieciątkiem umieszczona jest na masywnej podstawie opatrzonej inskrypcją: Beatissi-mae sine labe Conceptae Virginis Mariae honorem Hac statua erecta Anno 1741. Figurę wzniesiono dla uczczenia Najświętszej Maryi Dziewicy Niepokalanego Poczęcia.
Stowarzyszenie “Maszkaron” przystąpiło do zadania, celem przywrócenia świetności Kolumnie Maryjnej. W roku 2016 rozpoczęło prace przygotowawcze do renowacji figury. W pierwszym etapie zadania dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy Kamienna Góra, przeprowadzono renowację cokołu, uporządkowano i wywieziono nagromadzone  przez kilka lat elementy schodów, płotków, podmurowań wykonanych samowolnie przez anonimowego mieszkańca. Stowarzyszenie przywróci stanu kolumny, jak i jej otoczenie do stanu pierwotnego. Obecnie trwają prace konserwatorskie – usuwanie powłok starych farb, uzupełnianie ubytków, zabezpieczanie piaskowca. Koniec realizacji zaplanowany jest na sierpień bieżącego roku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment