Trwa przebudowa drogi w Domanowie

Trwa przebudowa drogi w Domanowie (gm. Marciszów). Przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka drogi do przebudowy wynosi ponad 124 m.

Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.
Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment