Trwa przebudowa drogi dojazdowej w Pastewniku

W Pastewniku (gm. Marciszów) trwa przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków mieszkalnych. Wykonawca przygotowuje podłoże do ułożenia warstwy asfaltu.

Wartość inwestycji wynosi blisko 502 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 110 tys. zł zostało udzielone z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

– Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się doprowadzić do tej inwestycji. Skorzystają nie tylko rolnicy, którzy dogodnie dojadą do swoich pól, ale także mieszkańcy, którzy wiele lat czekali na to, by nie brnąć w błocie. Niebawem planuję wykonać w tym rejonie także oświetlenie drogowe – mówi wójt Wiesław Cepielik, który wizytował plac budowy.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.
Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment