Trwa modernizacja oświetlenia zalewu w Kamiennej Górze

Trwają prace budowlane polegające na modernizacji oświetlenia Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (zalew). Przypominamy, że prace odbywają się w ramach zadania pn. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu modernizację oświetlenia w Kamiennej Górze realizuje firma Telfa ze Świdnicy. Całość inwestycji opiewa na kwotę 5 727 479 zł i ma zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku. 

Całe zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment