Trwa konserwacja rzeki Zadrna

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów. Obecnie prowadzone są prace związane z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki. W przyszłym tygodniu wykonawca zaplanował użyć ciężkiego sprzętu. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną wykonane na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów i potrwają około miesiąc czasu. Konserwacja rzeki na tym odcinku pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu.

Przy okazji wykonywanych prac można zaobserwować jak dużo opadów trafia do rzeki. Najczęściej są to butelki, słoiki i inne zanieczyszczenia w postaci przedmiotów plastikowych.

Wśród zaplanowanych prac znajduje się:

 • Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia
 • Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi
 • Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów
 • Wygrabienie wykoszonych porostów
 • Ręczne usuwania namułu
 • Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w przedmiarze robót, pozyskanie oraz zagospodarowanie surowca drzewnego, następnie zakup pozyskanego drewna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zarządzie Zlewni
 • Roboty ziemne z przewozem taczkami
 • Wydobycie z cieku roślin korzeniących się (hakowanie)
 • Wykopy (zabudowa wyrw brzegowych)
 • Wykonanie opasek faszynowych
 • Wykonanie narzutu kamiennego
 • Odmulenie koparko-odmularkami cieku
 • Załadunek i wyładunek oraz transport lądowy
 • Talerzowanie kłaczy roślin
 • Roboty przygotowawcze i wykończeniowe (uporządkowanie przekazanego terenu).

Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.
Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment