Trwa budowa pompowni sieciowej w Krzeszowie

Przypominamy, że trwa budowa obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego w Krzeszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę:

1) sieci wodociągowej z ujęcia “Betlejem” do nowego obiektu pompowni sieciowej, w tym:
a) sieci o średnicy Ø225 mm PEHD o długości około 738,50 m,
b) sieci o średnicy Ø110 mm PEHD o długości około 26,50 m

2) nowej pompowni sieciowej o parametrach Q max/h = 36,00 m3/h i H = 40m słupa H2O z podłączeniem do nowej sieci wodociągowej, zbiornik retencyjny o poj. 150 m3, neutralizator ścieków z chlorowni, zbiornik ścieków sanitarnych, pompownia wód zużytych, zasilanie energetyczne, sieci elektryczne i sterujące, agregat prądotwórczy z obudową, rurociągi międzyobiektowe, rurociąg tłoczny wód zużytych, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, w tym budowę dróg i placów utwardzonych,

3) sieci wodociągowej z obiektu pompowni sieciowej do centrum Krzeszowa, w tym:
a) sieci o średnicy Ø 225 mm PEHD o długości około1369,00 m,
b) sieci o średnicy Ø160 mm PEHD o długości około 749,50 m,
c) sieci o średnicy Ø110 mm PEHD o długości około 3,00 m,
d) studnia wodomierzowa – 1 szt.

Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody “Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra, w szczególności miejscowości Krzeszów, w obrębie której intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej.

Całkowita wartość inwestycji: 2 647 635 zł.
Dofinansowanie: 1 233 139 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 09.2021 r. 

Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Comment