Akcja protestacyjna w Kamiennej Górze

Pod Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze odbyła się akcja protestacyjna przeciwko powolnemu zamykaniu oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Przypominamy, że personel PCZ obawia się, że w wyniku zawieszenia oddziałów: położniczego, pediatrycznego i neonatologicznego oraz możliwości zamknięcia pozostałych oddziałów dojdzie do likwidacji placówki. W sali konferencyjnej starostwa odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, na której radni podjęli uchwałę w sprawie natychmiastowego uruchomienia zawieszonych oddziałów. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych, 9 było za, 8 było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Transmisja dostępna tutaj.