Tropili pomniki przyrody, spacerując z planem miasta

Uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli dzisiaj (środa, 23 marca) w pieszej wycieczce przyrodniczej, inaugurując tegoroczny „Cykl wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę drugoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Po wyjściu ze szkolnego budynku wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w plany miasta, wyszukując na nich m.in. swojej szkoły. Po ustaleniu pierwszego etapu wycieczki spacerując ul. Lompy, dodarli do mostu na rzece Bóbr, z którego zobaczyli rosnące wzdłuż jednego z brzegów Bobru liczne drzewa. Jak się okazało, drzewa te tworzyły pierwszy podczas ich wycieczki POMNIK PRZYRODY – SZPALER 19-STU DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH, a mali tropiciele przyrody wspólnie ustalili, że rosną one wzdłuż lewego brzegu rzeki Bóbr, a na licznych drzewach wypatrzyli zielone tabliczki. Ponadto podeszli do KOLEJNEGO DĘBU SZYPUŁKOWEGO przy ul. Staszica 39, który również objęty został prawną formą ochrony przyrody, jako POMNIK PRZYRODY w 1994 roku. Na nim zobaczyli zieloną tabliczkę informacyjną z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody prawem chroniony”.

Po wykonaniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody i spacerując prawym brzegiem rzeki Bóbr, ich wzrok przykuł piaskowcowy pomnik św. Jana Nepomucena, spowiednika czeskiej królowej Zofii, którego król Wacław IV za odmowę ujawnienia tajemnicy spowiedzi nakazał zrzucić z mostu Karola do Wełtawy– rzeki płynącej przez Pragę. Męczeńska śmierć Jana Nepomucena oraz spowodowany nią bardzo silny kult Jana Nepomucena w końcu XVII w. doprowadził do zliczenia go w poczet świętych kościoła katolickiego w 1729 roku przez papieża Benedykta XIII.
Stąd drugoklasiści dotarli do ul. Papieża Jana Pawła II, gdzie zobaczyli rosnący obok mostu na rzece Bóbr, na jego lewym brzegu, ostatni na ich trasie POMNIK PRZYRODY – KLON SREBRZYSTY ustanowiony w 1992 roku. Wędrując ul. Papieża Jana Pawła II, oglądali mijane przez nich zabytkowe kamienice, w tym Dom Hermana Rinkla z 1903 roku, Willę Hamburgerów i Dom Handlowy firmy A. Hamburger. Wracając do swojej szkoły ul. Szkolną, prawidłowo rozpoznali, po korze, rosnący przed budynkiem szkolnym dąb szypułkowy.

Podczas przyrodniczego spaceru ulicami swojej miejscowości najmłodsi Tropiciele Przyrody poznali trzy z sześciu POMNIKÓW PRZYRODY (okazałych dębów szypułkowych i klon srebrzysty), które zostały objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej. Ponadto wszyscy uczestnicy wycieczki zaznaczą na swoich planach miasta trasę odbytej wycieczki. Plan miasta będzie wykorzystywany podczas kolejnych kamiennogórskich spacerów, których celem będzie poznanie zabytków naszego miasta prezentowanych na drugiej stronie planu i zaciekawiły uczestników wycieczki.
W trakcie krótkiej wycieczki przyrodniczej wszyscy jej uczestnicy spełnili regulaminowy warunek poznania trzech pomników przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem Pomnik Przyrody przy zdobywaniu odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu BRĄZOWYM.

Drugoklasiści uczestniczyli już w październiku 2021 roku w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej do Zamku Książ, gdzie poznali m.in. zamkowe tarasy, spacerowali pomnikową aleją lip drobnolistnych oraz zwiedzili Palmiarnię.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Magdalena Chałupa – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment