Trening systemu wczesnego ostrzegania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że na terenie miasta Kamienna Góra zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. Został on zaplanowany 10 kwietnia 2022 r. o godzinie 8.41. Taki obowiązek na służby miejskie nałożył wojewoda dolnośląski.

Z uwagi na przebywających w mieście licznych uchodźców wojennych burmistrz zalecił, aby trening został przeprowadzony bez sygnału dźwiękowego.

Celem treningu syren jest m.in.:

  • Sprawdzenie sprawności funkcjonowania systemu (można go przetestować także bez dźwięku)
  • Doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym.
  • Ocena sprawności technicznej urządzeń.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment