Tomograf komputerowy dla kamiennogórskiego szpitala

Podczas dzisiejszego (czwartek, 21 kwietnia) briefingu prasowego starosta Jarosław Gęborys poinformował o otrzymaniu decyzji Prezesa Rady Ministrów w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, czyli przekazaniu nieodpłatnie dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze tomografu komputerowego. Koszt urządzenia to blisko 2 miliony złotych.

Powiat Kamiennogórski od dłuższego czasu zabiegał o pozyskanie nowoczesnego sprzętu dla kamiennogórskiego szpitala i już niedługo mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z nowych usług medycznych.

Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do decyzji kamiennogórski szpital stanowi strategiczne znaczenie dla województwa dolnośląskiego. Ponadto, niezbędne jest odnowienie wyposażenia jednostki zabezpieczenia medycznego, umożliwiające przywrócenie lub podniesienie na wyższy poziom zdolności do efektywnego zaopatrywania pacjentów, co stanowi aktualnie kluczową kwestię z punktu widzenia zapewnienia dla populacji Dolnego Śląska, bezpieczeństwa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Tomograf w realny i bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie możliwości kamiennogórskiego szpitala w zakresie udzielania pomocy pacjentom, a także zapewni możliwe optymalne warunki dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości usług. Tomograf komputerowy przyczyni się do optymalizacji postępowania z pacjentami z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz chorobami współistniejącymi, dla których badanie z wykorzystaniem tomografów komputerowych jest podstawowym narzędziem diagnostycznym pozwalającym ocenić aktualny stan zdrowia. Doposażenie kamiennogórskiego szpitala w tomograf zapewni kompleksowość udzielanych świadczeń i zapewni ciągłość ich udzielania, bez konieczności korzystania z pracowni tomografii komputerowej innych placówek.

Starosta podziękowania skierował do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie tomografu, Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego, na którego wniosek urządzenie zostało przyznane oraz Sekretarz Stanu w MEN Marzenie Machałek za kluczową pomoc w staraniach o doposażenie sprzętowe szpitala.

Ponadto słowa podziękowania starosta skierował także do radnych miasta Kamienna Góra, którzy podczas ostatniej sesji rady wyrazili wolę przekazania środków finansowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Decyzja o przekazaniu tomografu podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Wideo: Starostwo w Kamiennej Górze

Zobacz inne

Leave a Comment