Termomodernizacja budynku kamiennogórskiego Centrum Kultury

Kontynuowany jest remont budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze. W dniu 25 lutego 2019 roku zakończono prace termomodernizacyjne elewacji bocznej. Przypominamy, że remont budynku CK podzielony został na kilka postępowań. Termin wykonania termomodernizacji całego obiektu upływa 31 marca, a pozostałego zakresu prac w dniu 31 maja 2019 roku. Więcej na temat prac remontowych w naszym regionie w tagach remonty.