Terenowa lekcja przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie

W poniedziałek, 23 maja 2022 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Szarocinie, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej aktywnie włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

Młodzi tropiciele przyrody spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich na przyrodniczą wycieczkę do lasu.

W trakcie przyrodniczej wycieczki do Szkółki Leśnej w Krzeszowie młodzi Tropiciele Przyrody poznając gatunki drzew rosnące w lesie, aktywnie rozpoczęli wypełnianie zadań określonych regulaminem ich pierwszej odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym.

Opiekunami młodych przyrodników byli: Beata Skoczeń, Anna Sobczak, Anna Wasilewska – wychowawczynie klas, Monika Tatarata – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment