Targi Pracy w Kamiennej Górze

W hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się dzisiaj (poniedziałek, 23 maja) Powiatowe Targi Pracy pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. W targach udział wzięło 40 wystawców – pracodawców z regionu. Podczas targów można było zasięgnąć porad doradców z wojewódzkiego urzędu pracy, a także skonsultować się z pracownikami ZUS i urzędu skarbowego.

Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Marzena Machałek Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która oficjalne otworzyła Powiatowe Targi Pracy. Minister podkreślała rolę kształcenia branżowego, którego niezbędnym elementem jest współpracy szkół, pracodawców i uczelni.

Starosta Jarosław Gęborys podziękowała pracodawcom za dążenie do rozwoju swoich firm, ciągłe inwestowanie, co przekłada się m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie.

Organizatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment