Tajniki warsztatu barokowego malarza – wykład

Dnia 28 lutego o godz. 16:30 w Muzeum Porcelany (Wałbrzych ul. 1 Maja 9) rozpocznie się tegoroczna edycja Podwieczorków u Albertich – spotkań poświęconych sztuce. Oprócz życiorysów artystów słuchacze będą mieć okazję zaznajomić się z ciekawymi zagadnieniami dotyczącymi sztuki śląskiej, szczególnie w perspektywie najnowszych badań i odkryć historyków sztuki. Zainteresowane osoby zajrzą do warsztatu barokowego malarza, dowiedzą się dlaczego zakony rycerskie fundowały dzieła sztuki, a także zostanie sprawdzone, czy wnuk “śląskiego Rembrandta” – Michaela Willmanna – odziedziczył talent po wielkim dziadku… Wstęp na Podwieczorki bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 74 664 60 30 wew. 35.

Prowadzący:
Marek Kwaśny (ur. 1988) – magister historii sztuki (2013), w latach 2012-2013 prezes Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 roku wiceprezes Wrocławskiej Fundacji Studentów Historii Sztuki. Pracownik Działu Sztuki Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

Obecnie doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje monografię śląskiego malarza doby baroku – Johanna Jacoba Eybelwiesera. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki śląskiej czasów nowożytnych, w tym także na zagadnieniu zakonu joannitów jako wpływowych fundatorów. Autor publikacji naukowych w kraju i za granicą z zakresu sztuki barokowej. Uczestnik projektu badawczego „Malarstwo barokowe na Śląsku”, którego kierownikiem jest dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr.Share

Zobacz inne

Leave a Comment