Tajemnicze ciężarówki – podsumowanie dotychczasowych badań

W ubiegły piątek, od samego rana w Kamiennej Górze prowadzone były badania mające dać odpowiedź, czy we wskazanym w zgłoszeniu miejscu, pod ziemią faktycznie znajduje się ukryta sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w środku. Badania, na zlecenie kamiennogórskiego Urzędu Miśta prowadziło Towarzystwo Poszukiwań ARGONAUTA, pod nadzorem reprezentującego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków archeologa. W planie prac było ściągnięcie wierzchniej warstwy gruntu, wykonanie kilku odwiertów na głębokość do 6 metrów i penetracja ewentualnie odkrytych pustych przestrzeni. Ze względu na bardziej skomplikowaną strukturę gruntu niż to zakładano po wcześniejszych badaniach georadarem, przez…

Pokaż więcej

Trwają odwierty w Antonówce

Dnia 12 sierpnia 2016 roku ruszyły prace wiertnicze na terenie Antonówki. Po porannym briefingu prasowym, o czym informowaliśmy wcześniej, rozpoczęły się prace wiertnicze. Po wielogodzinnym odwiercie na głębokość około 5,5 metra niczego nie stwierdzono. Przy pomocy georadaru ustalono kolejne miejsce odwiertu. Prac poszukiwawczych jeszcze nie zakończono. Przypominamy, iż na zlecenie Urzędu Miasta Kamienna Góra specjalistyczna firma poszukiwawcza wykonuje odwiert gruntu, przez który ma zostać wprowadzona kamera penetracyjna. Ma ona potwierdzić, czy faktycznie pod powierzchnią ziemi znajduje się sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w środku. Pod koniec grudnia ubiegłego…

Pokaż więcej

Trwają poszukiwania ciężarówek

Dnia 12 sierpnia 2016 roku odbył się briefing prasowy związany z miejscem ukrycia pod koniec II Wojny Światowej ciężarówek z nieznanym ładunkiem, o czym informowaliśmy wcześniej. W briefingu wziął udział przedstawiciel kamiennogórskiego UM, przedstawiciel firmy realizującej badania (Towarzystwo Poszukiwań ARGONAUTA) oraz historyk, regionalista, autor publikacji książkowych o tajemnicach Antonówki – Jan Lubieniecki. Na zlecenie Urzędu Miasta Kamienna Góra specjalistyczna firma poszukiwawcza wykonuje odwiert gruntu w Antonówce, przez który wprowadzona zostanie kamera penetracyjna. Ma ona potwierdzić, czy faktycznie pod powierzchnią ziemi znajduje się sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w…

Pokaż więcej

Ukryte ciężarówki pod Kamienną Górą

W ten piątek (12 sierpnia) na terenie wskazanym w zgłoszeniu, jako miejsce ukrycia pod koniec II Wojny Światowej ciężarówek z nieznanym ładunkiem, odbędą się prace poszukiwawcze. Na zlecenie Urzędu Miasta Kamienna Góra specjalistyczna firma poszukiwawcza wykona odwierty gruntu, przez które wprowadzona zostanie kamera penetracyjna. Ma ona potwierdzić, czy faktycznie pod powierzchnią ziemi znajduje się sztolnia, a jeśli tak, to co skrywa w środku. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku do Urzędu wpłynęło oficjalne pismo od mieszkańca miasta z informacją o ukrytych w końcowej fazie II Wojny Światowej na terenie Kamiennej…

Pokaż więcej

Ukryte ciężarówki

Niebawem rozpoczną się prace poszukiwawcze nieznanego ładunku, jaki mieli ukryć pod koniec II wojny światowej Niemcy. Podziemna sztolnia znajdująca się pod Kamienna Górą (Antonówką) ma skrywać ciężarówki z nieznanym ładunkiem. O sprawie informowaliśmy w styczniu br. w artykule “Ukryte wojskowe ciężarówki”. Oficjalny komunikat Urzędu Miasta Kamienna Góra w tej sprawie brzmiał: Pod koniec grudnia ubiegłego roku do Urzędu wpłynęło oficjalne pismo od pragnącego zachować anonimowość mieszkańca miasta z informacją o ukrytych pod koniec II Wojny Światowej na terenie Kamiennej Góry ciężarówkach z nieznanym ładunkiem. Taki przekaz, według złożonego pisma, zgłaszający…

Pokaż więcej

Ukryte wojskowe ciężarówki

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi ukrytych na terenie Kamiennej Góry niemieckich ciężarówek z okresu II wojny światowej, poniżej prezentujemy oficjalny komunikat Urzędu Miasta Kamienna Góra w tej sprawie. Pod koniec grudnia ubiegłego roku do Urzędu wpłynęło oficjalne pismo od pragnącego zachować anonimowość mieszkańca miasta z informacją o ukrytych pod koniec II Wojny Światowej na terenie Kamiennej Góry ciężarówkach z nieznanym ładunkiem. Taki przekaz, według złożonego pisma, zgłaszający usłyszał od żołnierza Wehrmachtu biorącego prawdopodobnie udział w ukrywaniu ciężarówek. W związku z tym, że w Kamiennej Górze co jakiś czas…

Pokaż więcej