Miejsce straceń w Chełmsku Śląskim

Rozpoczęto kolejne prace archeologiczne w Chełmsku Śląskim. Pozostałości szubienic w naszym regionie badają naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego na czele z historykiem Danielem Wojtuckim.  Pierwsze poszukiwania w naszym regionie rozpoczęto w 2015 roku na wzgórzu Kamiennej Góry, gdzie została znaleziona przez archeologów pozostałość po murowanej szubienicy. Znaleziono wiele ludzkich kości. Prace były prezentowane na naszym portalu. W kwietniu 2018 roku prowadzono kolejny etap rozpoznania terenowego na Śląsku w poszukiwaniu dawnych miejsc straceń w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku…

Pokaż więcej

Szubienica

Jeszcze tydzień potrwają prace archeologiczne na wzgórzu Kamiennej Góry, na którym odkryto pozostałości po szubienicy. Wiadomo, że mury szubienicy były świadkami kilkunastu egzekucji potwierdzonych źródłowo. Jedna z ostatnich egzekucji przy szubienicy miała miejsce w kwietniu 1778 r. Badania archeologiczne prowadzi Paweł Duma z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy informować o wnioskach wyciągniętych z przeprowadzonych badań. Serwis czadrow.pl od początku uczestniczy w tym wydarzeniu. Z przebiegiem prac archeologicznych tego odkrycia, które rozpoczęto w 2012 roku można zapoznać się tutaj >>.

Pokaż więcej

Szubienica

Prezentujemy kolejny etap tegorocznych prac archeologicznych na wzgórzu Kamiennej Góry. Dla przypomnienia informujemy, iż po sondażowym wykopie przeprowadzonym w 2012 roku na Górze Sądowej, zostały odkryte fundamenty dawnej szubienicy. Prace badawcze prowadzi Paweł Duma z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu studentów. Wykopaliska przy szubienicy potrwają do 8 sierpnia br. Poinformujemy o ewentualnych wnioskach po przeprowadzonych badaniach. Serwis czadrow.pl od początku uczestniczy w tym wydarzeniu. Z przebiegiem prac archeologicznych tego odkrycia, które rozpoczęto w 2012 roku można zapoznać się tutaj >>.

Pokaż więcej

Szubienica

Rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne na wzgórzu Kamiennej Góry. Przypominamy, iż w 2012 roku na podstawie map pochodzących z połowy XVIII wieku została znaleziona przez archeologów pozostałość po murowanej szubienicy. W 2012 roku badacze ze Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa pod kierunkiem Pawła Dumy założyli we wskazanym miejscu wykop sondażowy. Okazało się, że wyniesienie kryje dobrze zachowany fundament szubienicy. W 2013 roku został odkryty znacznie większy obszar. Znaleziono wiele ludzkich kości. Przy szubienicy pochowani byli przestępcy, dzieciobójczynie i zwierzęta. W tym roku ponownie wrócono do prac badawczych, które prowadzi…

Pokaż więcej

Szubienica

W majowy weekend zostały ponownie przez naukowców uruchomione wykopaliska. Badania były prowadzone na wzgórzu Kamiennej Góry, gdzie w zeszłym roku została znaleziona przez archeologów pozostałość po murowanej szubienicy. Tym razem został odkryty znacznie większy obszar. Znaleziono wiele ludzkich kości. Przy szubienicy pochowani są przestępcy, dzieciobójczynie i zwierzęta. W planach jest przekształcenie tego terenu w miejsce turystyczne. Jak i w ubiegłym roku również teraz po badaniach teren został ponownie zasypany.

Pokaż więcej

Szubienica

W Kamiennej Górze została znaleziona, przez archeologów, pozostałość po murowanej szubienicy. Portal Archeowieści podaje: „Stanowisko w terenie odnalazł Leszek Różański. Nie było to takie proste ponieważ szubienica, jak się okazało, nie była zlokalizowana na samym szczycie Góry Sądowej (Gerichts Berg), lecz na jej północnej krawędzi. Teren ten stanowią rozległe łąki i nie jest porośnięty lasem. Znalazca rozpoznał niewielki wzgórek, położony na krawędzi wyniesienia, w którego najbliższym sąsiedztwie leżały kamienie niewielkich rozmiarów – opowiada Paweł Duma z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatni weekend badacze ze Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków…

Pokaż więcej