Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Podajemy do wiadomości kilka informacji o planowanej inwestycji na terenie miasta Kamienna Góra. Planowana inwestycja to zadanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt 3.4.4 “Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”. Jest to projekt łączony tzn. 50% środków przeznaczonych będzie na drogi rowerowe, a pozostałe 50% na wymianę oświetlenia w Kamiennej Górze. Warunkiem otrzymania dotacji jest napisanie projektu na dwa zadania. Projekt jest w trakcie przygotowywania. Dodatkowa…

Pokaż więcej

Walka o ścieżkę rowerową trwa

Większość zainteresowanych już wie, że trwa realizacja budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Sprawa jest już nagłośniona w wielu mediach internetowych, drukowanych, a nawet radio. Tą wspaniałą inwestycję realizuje Miasto i Gmina Kamienna Góra. W odpowiedzi na te działania kilku obrońców kolei prowadzi swój protest przeciwko likwidacji tej linii, która faktycznie została zlikwidowana wiele lat wcześniej. Po otrzymaniu informacji, że kilku miłośników kolei próbuje zablokować realizowaną inwestycję, która pozytywnie wpłynie na mieszkańców regionu i naszego sołectwa postanowiliśmy się zaangażować, wspierając tym samym działania Miasta i Gminy…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Sali Rycerskiej u Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie odbyło się otwarte spotkanie, poświęcone zagospodarowaniu linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra – Krzeszów. Spotkanie zorganizowali przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Kolej Karkonoska, którzy sprzeciwiają się budowie ścieżki rowerowej na wspomnianej linii kolejowej. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, których przedstawiciele „Kolei Karkonoskich” próbowali przekonać o zasadności swoich argumentów. Przygotowana prezentacja na konferencję obrazowała potencjał reaktywacji linii kolejowej, odnosząc się przede wszystkim do linii kolejowych w Czechach i Niemczech. Podczas spotkania padła również propozycja zachowania kompromisu łącząc rower z drezyną…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Publikujemy oficjalne stanowisko samorządu wystosowane jako odpowiedź na wystąpienie osób skupionych w grupie “Kolej Karkonoska” do Urzędu Miasta Kamienna Góra i Urzędu Gminy Kamienna Góra, ze sprzeciwem co do zamiaru budowy ścieżki rowerowej biegnącej po linii kolejowej nr 330. W związku z faktem, że sprawa ta budzi emocje po stronie przeciwników i zwolenników inwestycji, upubliczniamy przedmiotowe pismo w celu zapoznania lokalnej społeczności z argumentami i punktem widzenia obu samorządów zaangażowanych w tą inicjatywę. Przypominamy, iż kilku miłośników kolei próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów.…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż kilku miłośników kolei próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Ci miłośnicy kolei nie mogą pogodzić się z sytuacją, że nawet PKP chce udostępnić ten odcinek BYŁEJ linii kolejowej do wykorzystania na ścieżkę rowerową. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Informujemy, iż na odcinku od granicy miasta Kamienna Góra do Krzeszowa planowana jest budowa drogi rowerowej o nawierzchni ulepszonej (mineralno-żywicznej) długości ok. 5,2 km i szerokości 2,0 m, która będzie mogła być używana zarówno przez rowerzystów, pieszych, rolkarzy,…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż została przygotowana petycja poparcia działań związanych z budową ścieżki rowerowej. Petycje do podpisania są wystawione w poniższych lokalach: Sklep rowerowy ul. Broniewskiego 10, Kamienna Góra Serwis rowerowy ul. Słowiańska 8, Kamienna Góra Sklep spożywczy „Bliski”, Czadrów Sklep spożywczy ABC, Czadrów (osiedle) Sklep spożywczy, Krzeszów, skrzyżowanie ul. Betlejemskiej i Brokoffa Lodziarnia, ul. Konopnickiej, Kamienna Góra Prosimy zwolenników budowy ścieżki rowerowej i mieszkańców Czadrowa o podpisywanie petycji. Sprawa jest poważna. Przypominamy, iż Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska zbiera podpisy aby oprotestować działania zmierzające do budowy ścieżki na nasypie kolejowym. Wybudowanie ścieżki…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Jak informowaliśmy wcześniej, ruszyła akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Akcja musiała ruszyć ponieważ Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej. Grupa zbiera podpisy pod petycją przeciwko likwidacji wspomnianej linii biegnącej przez sołectwo Czadrów. Wybudowanie ścieżki rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów pozytywnie wpłynie na rozwój naszego regionu.   Niebawem ma rozpocząć się zbieranie podpisów poparcia za inicjatywą zbudowania ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Fanpage budowy ścieżki rowerowej dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej

Rozpoczęła się facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Kamienna Góra-Czadrów-Krzeszów. Informujemy, iż Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska próbuje oprotestować wszystkie działania zmierzające do przekształcenia byłych i nieczynnych linii kolejowych w naszym regionie, w tym linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra-Krzeszów. Ostatni przejazd pociągu na tej trasie miał miejsce 14 czerwca 1997 roku, a regularny kolejowy ruch nie funkcjonuje od 1954 roku. Od tego czasu linia kolejowa popadła w ruinę, a obecnie zarosła samosiejkami. Od kilku lat trwają przygotowania formalne aby na nasypie kolejowym utworzyć ścieżkę rowerową,…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Trwające od jesieni zeszłego roku starania Gminy Kamienna Góra w celu przejęcia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 330 (Kamienna Góra – Czadrów – Krzeszów), wkroczyły w kolejną fazę po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pismem z dnia 1 lipca 2016 r., Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem. Otwiera to drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd, bowiem bez zgody władz Urzędu Marszałkowskiego, Polskie Koleje Państwowe nie mogłyby przekazać…

Pokaż więcej