Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg na budowę ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę ścieżki rowerowej (drogi rowerowej) o długości ok. 5,066 km, na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów, oraz łącznika drogowego o długości ok. 0,252 km pomiędzy przedmiotową ścieżką rowerową a drogą powiatową nr 3468D łączącą Kamienną Górę i Krzeszów (Czadrów, droga do byłej stacji kolejowej). Szczegółowe informacje dla podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia dostępne tutaj. Nasze artykuły na powyższy temat…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa realizacja rozstrzygniętego przetargu z listopada ubiegłego roku, w którym PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu wyłonił wykonawcę na sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Planowany przebieg trasy dostępny tutaj. Likwidacja zniszczonego torowiska to kolejny etap przybliżający zrealizowanie tej wielkiej…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłosił przetarg na sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów oraz budowli i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić do dnia 3 listopada 2017 roku. Po podpisaniu dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu umowy na budowę ścieżki rowerowej przez wójta Patryka Strausa jest to kolejny krok do zrealizowania inwestycji wybudowania drogi pieszo-rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Więcej informacji na powyższy temat w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu, wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz, podpisali umowę na budowę ścieżki rowerowej do Krzeszowa. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Wszystkie informacje dotyczące tematu w tagach ścieżka rowerowa. Po podpisaniu umowy może zostać ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy budowy ścieżki na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Oczekiwana jest…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 4 sierpnia 2017 roku prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej przekazał na ręce Wójta Gminy – Patryka Strausa, promesę dofinansowania projektu pt. “Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Góry Kamienne” poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych.” Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej kanalizującej ruch turystyczny oraz przyczyniającej się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Przyjęte rozwiązania techniczne przewidują wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej o długości ok. 5,06 km i łącznika…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż wniosek Gminy Kamienna Góra, dzięki któremu ma powstać ścieżka rowerowa na naszym terenie, przeszedł już pozytywnie 3 etapy oceny formalnej i został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej. To ostatnia prosta do podjęcia prac budowy ścieżki rowerowej. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Planowany przebieg trasy rowerowej

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Z początkiem roku mamy kolejne informacje dotyczące sprawy ścieżki rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Pismem z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem, co otwarło drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd. Sprzeciw wobec tej wspaniałej…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Rozpoczęła się ostatnia prosta w walce o wykorzystanie niszczejącego nasypu nieczynnej trasy kolejowej nr 330. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy rowerowej przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Dostęp do ścieżki rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra został zaplanowany poprzez projektowane dwa parkingi (przy ul. Lubawskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej), a także w miejscach skrzyżowań z drogami publicznymi oraz innymi drogami dojazdowymi do linii kolejowej. Większość…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Podajemy do wiadomości kilka informacji o planowanej inwestycji na terenie miasta Kamienna Góra. Planowana inwestycja to zadanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt 3.4.4 “Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”. Jest to projekt łączony tzn. 50% środków przeznaczonych będzie na drogi rowerowe, a pozostałe 50% na wymianę oświetlenia w Kamiennej Górze. Warunkiem otrzymania dotacji jest napisanie projektu na dwa zadania. Projekt jest w trakcie przygotowywania. Dodatkowa…

Pokaż więcej

Walka o ścieżkę rowerową trwa

Większość zainteresowanych już wie, że trwa realizacja budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Sprawa jest już nagłośniona w wielu mediach internetowych, drukowanych, a nawet radio. Tą wspaniałą inwestycję realizuje Miasto i Gmina Kamienna Góra. W odpowiedzi na te działania kilku obrońców kolei prowadzi swój protest przeciwko likwidacji tej linii, która faktycznie została zlikwidowana wiele lat wcześniej. Po otrzymaniu informacji, że kilku miłośników kolei próbuje zablokować realizowaną inwestycję, która pozytywnie wpłynie na mieszkańców regionu i naszego sołectwa postanowiliśmy się zaangażować, wspierając tym samym działania Miasta i Gminy…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Sali Rycerskiej u Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie odbyło się otwarte spotkanie, poświęcone zagospodarowaniu linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra – Krzeszów. Spotkanie zorganizowali przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Kolej Karkonoska, którzy sprzeciwiają się budowie ścieżki rowerowej na wspomnianej linii kolejowej. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, których przedstawiciele „Kolei Karkonoskich” próbowali przekonać o zasadności swoich argumentów. Przygotowana prezentacja na konferencję obrazowała potencjał reaktywacji linii kolejowej, odnosząc się przede wszystkim do linii kolejowych w Czechach i Niemczech. Podczas spotkania padła również propozycja zachowania kompromisu łącząc rower z drezyną…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Publikujemy oficjalne stanowisko samorządu wystosowane jako odpowiedź na wystąpienie osób skupionych w grupie “Kolej Karkonoska” do Urzędu Miasta Kamienna Góra i Urzędu Gminy Kamienna Góra, ze sprzeciwem co do zamiaru budowy ścieżki rowerowej biegnącej po linii kolejowej nr 330. W związku z faktem, że sprawa ta budzi emocje po stronie przeciwników i zwolenników inwestycji, upubliczniamy przedmiotowe pismo w celu zapoznania lokalnej społeczności z argumentami i punktem widzenia obu samorządów zaangażowanych w tą inicjatywę. Przypominamy, iż kilku miłośników kolei próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów.…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż kilku miłośników kolei próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Ci miłośnicy kolei nie mogą pogodzić się z sytuacją, że nawet PKP chce udostępnić ten odcinek BYŁEJ linii kolejowej do wykorzystania na ścieżkę rowerową. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Informujemy, iż na odcinku od granicy miasta Kamienna Góra do Krzeszowa planowana jest budowa drogi rowerowej o nawierzchni ulepszonej (mineralno-żywicznej) długości ok. 5,2 km i szerokości 2,0 m, która będzie mogła być używana zarówno przez rowerzystów, pieszych, rolkarzy,…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż została przygotowana petycja poparcia działań związanych z budową ścieżki rowerowej. Petycje do podpisania są wystawione w poniższych lokalach: Sklep rowerowy ul. Broniewskiego 10, Kamienna Góra Serwis rowerowy ul. Słowiańska 8, Kamienna Góra Sklep spożywczy „Bliski”, Czadrów Sklep spożywczy ABC, Czadrów (osiedle) Sklep spożywczy, Krzeszów, skrzyżowanie ul. Betlejemskiej i Brokoffa Lodziarnia, ul. Konopnickiej, Kamienna Góra Prosimy zwolenników budowy ścieżki rowerowej i mieszkańców Czadrowa o podpisywanie petycji. Sprawa jest poważna. Przypominamy, iż Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska zbiera podpisy aby oprotestować działania zmierzające do budowy ścieżki na nasypie kolejowym. Wybudowanie ścieżki…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Jak informowaliśmy wcześniej, ruszyła akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Akcja musiała ruszyć ponieważ Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej. Grupa zbiera podpisy pod petycją przeciwko likwidacji wspomnianej linii biegnącej przez sołectwo Czadrów. Wybudowanie ścieżki rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów pozytywnie wpłynie na rozwój naszego regionu.   Niebawem ma rozpocząć się zbieranie podpisów poparcia za inicjatywą zbudowania ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Fanpage budowy ścieżki rowerowej dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej

Rozpoczęła się facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Kamienna Góra-Czadrów-Krzeszów. Informujemy, iż Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska próbuje oprotestować wszystkie działania zmierzające do przekształcenia byłych i nieczynnych linii kolejowych w naszym regionie, w tym linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra-Krzeszów. Ostatni przejazd pociągu na tej trasie miał miejsce 14 czerwca 1997 roku, a regularny kolejowy ruch nie funkcjonuje od 1954 roku. Od tego czasu linia kolejowa popadła w ruinę, a obecnie zarosła samosiejkami. Od kilku lat trwają przygotowania formalne aby na nasypie kolejowym utworzyć ścieżkę rowerową,…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Trwające od jesieni zeszłego roku starania Gminy Kamienna Góra w celu przejęcia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 330 (Kamienna Góra – Czadrów – Krzeszów), wkroczyły w kolejną fazę po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pismem z dnia 1 lipca 2016 r., Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem. Otwiera to drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd, bowiem bez zgody władz Urzędu Marszałkowskiego, Polskie Koleje Państwowe nie mogłyby przekazać…

Pokaż więcej