Sprawcy zniszczeń na moście w Kamiennej Górze ustaleni

Znani są już sprawcy zniszczeń na moście przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze. Dzięki zaangażowaniu użytkowników lokalnego spotted udało się ustalić, że do zdarzenia doszło podczas urodzin jednej z kamiennogórskich uczennic, której towarzyszyła grupa znajomych. Po rozmowie z wykonawcą informujemy, że farba w sprayu, którą zostały pomalowane deski, nie nadaje się do usunięcia. Wszystkie pomalowane drewniane elementy muszą zostać wymienione na nowe. Jeżeli sprawcy zniszczeń lub ich rodzice chcą w sposób ugodowy rozwiązać powyższy problem istnieje możliwość kontaktu z wykonawcą poprzez nasz portal. Prosimy o kontakt.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa – Antonówka

Trwają prace porządkowe, oczyszczanie istniejących rowów melioracyjnych i wykaszanie na odcinku odnogi w kierunku osiedla Antonówka. Przypominamy, że droga rowerowa na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra będzie miała długość około 8 km. Jeden z rozjazdów powstaje w okolicach ul. Towarowej i będzie prowadził do Antonówki. Drugi rozjazd będzie w kierunku ul. Zamkowej w Kamiennej Górze. Część ścieżki będzie poprowadzona wałem przeciwpowodziowym utworzonym dla rzeki Bóbr. Końca dobiegają prace porządkowe na odcinku ul. Lubawska – droga rowerowa Czadrów-Krzeszów. Czyszczenie nasypu byłej linii kolejowej odbywa się w okolicy drewnianej kładki, przy granicy…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Trwa etap prac porządkowych, oczyszczania istniejących rowów melioracyjnych i wykaszania na podtorze. Przypominamy, że droga rowerowa na terenie Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze będzie poprowadzona w większości w śladzie nieczynnej linii kolejowej. Ścieżkę zostanie wykonana o szerokości 2,0 m z betonu asfaltowego wraz z rozjazdem w okolicach ul. Towarowej, gdzie jedna odnoga będzie poprowadzona bocznicą kolejowa do osiedla Antonówka, natomiast druga w kierunku ul. Zamkowej w Kamiennej Górze. Cały proces budowy dróg…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa – Oznakowanie poziome

Na drodze rowerowej Czadrów-Krzeszów dokonano czerwonego oznakowani tzw. śluz – nawierzchni skrzyżowania, na którym droga dla rowerów przecina drogę ogólnodostępną. Kilka takich punktów kolizji rowerzysta/samochód znajduje się w Krzeszowie. Prawidłowe oznakowanie przejazdu znacząco wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Przypominamy, że w Kamiennej Górze trwa budowa nowej drogi rowerowej. Cały proces budowy dróg dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Trwa budowa drogi rowerowej w Kamiennej Górze. Wycinka drzew i krzewów, które porosły koronę nasypu zlikwidowanej linii kolejowej odbywa się na wysokości działek przy ul. Słowackiego. Znajdujący się w tym rejonie wiadukt ze względu na swój bardzo zły stan techiczny zostanie rozebrany i zastąpiony nową kładką, o czym informowaliśmy wcześniej. Przypominamy, że cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Zasady użytkowania drogi rowerowej

Przypominamy, że oddana do użytku droga rowerowa Czadrów-Krzeszów jest przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych. Wykorzystana infrastruktura, która pozostała po zdemontowaniu szyn i podkładów kolejowych nie kwalifikowała się do wykorzystania na drogę pieszo-rowerową. Pierwszeństwo na drodze mają rowerzyści. Pas ruchu dla rowerów został wydzielony namalowanymi białymi liniami. Linia pojedyncza ciągła oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią przez rowerzystów. Piesi powinni poruszać się poboczem. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa – Wiadukt do rozbiórki

Przypominamy, że w Kamiennej Górze trwa budowa drogi rowerowej, która zostanie połączona z wybudowaną drogą rowerową Czadrów-Krzeszów. Obecnie trwają prace budowlane związane z oczyszczaniem rowów melioracyjnych i usuwaniem krzewów, o czym informowaliśmy wcześniej. Do wyremontowania pozostał ostatni wiadukt, znajdujący się przy ul. Słowackiego (przy ogrodach działkowych). Niestety wiadukt podlega rozbiórce z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie rozbiórki. W miejscu wiaduktu powstanie nowa kładka. Trwają prace projektowe. Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Trwa budowa drogi rowerowej w Kamiennej Górze. Prowadzone są prace budowlane związane z oczyszczaniem istniejących rowów melioracyjnych, usunięciem krzewów oraz przygotowaniem podłoża. Droga rowerowa na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra będzie miała długość około 8 km i zostanie połączona z wybudowaną drogą rowerową na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra (Czadrów-Krzeszów). Przypominamy, że cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Zakończono montaż drewnianego przejazdu i barierek ochronnych na niewielkim wiadukcie przy granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra. Niebawem rozpocznie się proces wykaszania terenów przylegających do powstającej drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Przypominamy, że cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Zakończono montaż drewnianych podkładów i barierek ochronnych na dwuprzęsłowym moście nad rzeką Bóbr w Kamiennej Górze. Most będzie jedną z największych atrakcji całej drogi rowerowej powstającej w naszym regionie. Przypominamy, że droga rowerowa na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra będzie miała długość około 8 km i szerokość 2 m. Zostanie wykonana z betonu asfaltowego wraz z rozjazdem w okolicach ul. Towarowej, gdzie jedna odnoga będzie poprowadzona bocznicą kolejową do osiedla Antonówka. Drugi rozjazd będzie w kierunku ul. Zamkowej w Kamiennej Górze. Część ścieżki będzie poprowadzona wałem przeciwpowodziowym utworzonym dla rzeki…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Trwa montaż drewnianych podkładów i barierek ochronnych na mostach w Kamiennej Górze. Przypominamy, że ukończono malowanie mostów na ulicy Wiejskiej i Nadrzecznej. Trwają również prace projektowe drogi rowerowej, która ma powstać na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Droga rowerowa będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Niebawem zostaną podjęte prace związane z oczyszczaniem istniejących rowów melioracyjnych. Wszystkie artykuły dotyczące budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępne tylko na portalu Relacje Regionalne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Trwają prace projektowe drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, która będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ukończono malowanie mostów na ulicy Wiejskiej i Nadrzecznej w Kamiennej Górze. Obecnie przygotowywane są drewniane podkłady do zamontowania na mostach wraz z barierkami ochronnymi. Z chwilą ustąpienia niesprzyjającej zimowej aury zostaną podjęte prace związane z oczyszczaniem istniejących rowów melioracyjnych. Wszystkie artykuły dotyczące budowy dróg rowerowych dostępne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Odbiór ścieżki rowerowej

Przeprowadzony został odbiór ścieżki rowerowej na terenie gminy Kamienna Góra. Pomimo drobnych uwag, ścieżka została wykonana prawidłowo i zgodnie z projektem. Przypominamy, iż umowa na budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów została podpisana 9 maja 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn: „Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów w systemie zaprojektuj i wybuduj” inwestycję zrealizowała firma Usługi Budowlano Montażowe A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry. Wykonawca zaprojektował i wybudował ścieżkę rowerową na nasypie linii kolejowej o długości ponad 5…

Pokaż więcej

Łącznik ścieżki rowerowej

Dobiega końca budowa łącznika do powstałej drogi pieszo-rowerowej na terenie gminy Kamienna Góra. Zakończono układanie pierwszej warstwy nawierzchni asfaltowej. Przypominamy, iż łącznik umożliwiający rowerzystom zjazd na ścieżkę z drogi powiatowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów znajduje się na drodze dojazdowej do byłej stacji kolejowej w miejscowości Czadrów. Wszystkie informacje na temat powstających w naszym regionie dróg pieszo-rowerowych w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Łącznik ścieżki rowerowej

Na etapie zaawansowanym są prace budowlane łącznika do powstałej drogi pieszo-rowerowej na terenie gminy Kamienna Góra. Przypominamy, iż łącznik o dł. 0,252 km umożliwiający rowerzystom zjazd na ścieżkę z drogi powiatowej nr 3468D (relacji Kamienna Góra – Krzeszów) znajduje się na drodze dojazdowej do byłej stacji kolejowej w miejscowości Czadrów. Łącznik również będzie miał nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wszystkie informacje na temat powstających dróg pieszo-rowerowych w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Trwają prace remontowe na dużym dwuprzęsłowym moście znajdującym się w Kamiennej Górze przy ul. Wiejskiej. Przypominamy, iż droga rowerowa na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra o łącznej długości około 8 km będzie poprowadzona w większości w śladzie nieczynnej linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra – Krzeszów, bocznicy kolejowej do Antonówki oraz na terenach leśnych. Ścieżka będzie miała szerokości 2 m i będzie wykonana z betonu asfaltowego wraz z rozjazdem w okolicach ul. Towarowej, gdzie jedna odnoga będzie poprowadzona bocznicą kolejową do osiedla Antonówka. Drugi rozjazd będzie w kierunku ul. Zamkowej…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra

Rozpoczęto przygotowania do prac remontowych na dużym dwuprzęsłowym moście znajdującym się w Kamiennej Górze przy ul. Wiejskiej. Przypominamy, iż dnia 12 października br. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Projekt obejmuje budowę kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących od północno-zachodniej, północnej oraz południowo-wschodniej granicy miasta w kierunku jego centrum, składających się wraz z dwoma punktami obsługi rowerzystów na kompletną, spójną sieć o łącznej długości 8,04 km. Na południu miejska ścieżka łączyć będzie się z budowaną właśnie przez Gminę Kamienna…

Pokaż więcej

Łącznik ścieżki rowerowej

Ruszyła budowa łącznika do powstającej drogi pieszo-rowerowej na terenie gminy Kamienna Góra. Łącznik o dł. 0,252 km umożliwiający rowerzystom zjazd na ścieżkę z drogi powiatowej nr 3468D (relacji Kamienna Góra – Krzeszów) znajduje się na drodze dojazdowej do byłej stacji kolejowej w miejscowości Czadrów. Przypominamy, iż nadal trwa etap budowy nawierzchni asfaltowej. Wszystkie informacje na temat powstającej drogi pieszo-rowerowej w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 6 listopada 2018 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczął się etap budowy nawierzchni asfaltowej na powstającej drodze pieszo-rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Na całym odcinku drogi wykonano już podbudowę z kamienia. Na ukończeniu jest montowanie barier zabezpieczających przed upadkiem. Wszystkie informacje na temat powstającej drogi pieszo-rowerowej w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Kamienna Góra rozpoczyna budowę ścieżek rowerowych

Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem w sprawie budowy dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra. Przypominamy, iż 12 października została podpisana umowa z wykonawcą, o czym informowaliśmy tutaj. Więcej informacji na temat powstających ścieżek w tagach ścieżka rowerowa. Wideo: Kamienna Góra / TV KG

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwają prace budowlane drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Obecnie wykonywany jest montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Już niebawem rozpoczną się pierwsze prace na terenie Miasta Kamienna Góra, polegające na oczyszczaniu wiaduktów kolejowych. Przypominamy, iż została już podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych również w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. Więcej informacji na temat powstających ścieżek w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwają prace budowlane drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Dobiegają końca kolejne etapy budowy. Na całym odcinku drogi wykonano już podbudowę z kamienia, na którą zostanie ułożona warstwa betonu asfaltowego. Wykonywane są również odwierty pod bariery zabezpieczające przed upadkiem. Odcinek drogi pieszo-rowerowej na obszarze gminy Kamienna Góra zostanie oddany do użytku jeszcze w bieżącym roku. Przypominamy, iż 12 października w Kamiennej Górze została również podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra, o czym informowaliśmy tutaj. Inwestycja obejmuje budowę…

Pokaż więcej

Umowa na ścieżki rowerowe w Kamiennej Górze podpisana

Dnia 12 października 2018 roku w Kamiennej Górze została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra. Wykonawcą zostało konsorcjum firm – Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. z Kamiennej Góry i BISEK-ASFALT z siedzibą w Kostomłotach. Prace budowlane mogą się rozpocząć już w przeciągu najbliższego miesiąca. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2019 roku. Inwestycja obejmuje budowę kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących od północno-zachodniej, północnej oraz południowo-wschodniej granicy miasta w kierunku jego centrum, składających się wraz z dwoma punktami obsługi rowerzystów na kompletną,…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 6 września 2018 roku rozpoczęto kolejny etap budowy drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Po wykonaniu stabilizacji podłoża i remoncie istniejących przepustów, o czym informowaliśmy wcześniej, przyszedł czas na wykonanie podbudowy, która posłuży pod nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wszystkie artykuły dotyczące powyższej inwestycji dostępne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 21 sierpnia 2018 roku rozpoczęto kolejny etap budowy drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Dzień wcześniej zakończono etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, o czym informowaliśmy tutaj. Kolejnym etapem budowy jest stabilizacja podłoża oraz wykonanie remontów istniejących przepustów betonowych. Wszystkie artykuły dotyczące powyższej inwestycji dostępne w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Zakończono etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów) do skrzyżowania w Krzeszowie (droga do Lipienicy). Regulowany jest ostatni kilkunastometrowy odcinek przy TAKATA. Kolejnym etapem prac budowy ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej na obszarze gminy Kamienna Góra będzie równanie nawierzchni, którą wykona wrocławska firma. Przypominamy, iż projekt budowy kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących na…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie terenów przylegających do ścieżki rowerowej odbywa się obecnie na granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów). Jest to najtrudniejszy odcinek do uporządkowania. Przypominamy, iż droga rowerowa o długości około 5 km przebiegać będzie po terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Obecnie trwa etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, na którym powstanie droga pieszo-rowerowa. Wszystkie artykuły…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Obecnie trwa etap porządkujący, w tym wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie terenów przylegających do ścieżki rowerowej oraz oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych. Do zakończenia wspomniany prac, które ustalono do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów) pozostało około 300 metrów. Przypominamy, iż ścieżka rowerowa na obszarze gminy Kamienna Góra przebiegać będzie na odcinku o łącznej długości 5,06 km. Wszystkie artykuły dotyczące budowy w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Coraz bliżej końca prac oczyszczania istniejących rowów melioracyjnych i wykaszania korony nasypu. Prace obecnie odbywają się przy byłej stacji kolejowej w miejscowości Czadrów, gdzie powstanie łącznik drogowy pomiędzy ścieżką rowerową a drogą powiatową nr 3468D łączącą Kamienną Górę i Krzeszów. Wszystkie artykuły dotyczące budowy w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa przygotowanie terenu pod budowę drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów (odcinek Gminy Wiejskiej Kamienna Góra). Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu, do realizacji projektu wybrano firmę Usługi Budowlano Montażowe A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry. Po wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej rozpoczęto etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, na którym powstanie droga pieszo-rowerowa. Przypominamy, iż droga rowerowa o długości około 5 km przebiegać będzie po terenie nieczynnej linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Początek drogi został określony na granicy administracyjnej Gminy…

Pokaż więcej

Umowa na budowę drogi rowerowej podpisana

Dnia 9 maja 2018 roku została podpisana umowa na budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Briefing prasowy, na który wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz przyjechali rowerami odbył się w Krzeszowie, w miejscu rozpoczęcia budowy drogi rowerowej. Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” z trzech złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej, złożonej przez firmę Usługi…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Na sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbyła się dnia 25 kwietnia 2018 roku radni przegłosowali zwiększenie kwoty finansowania budowy drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra – Krzeszów. Przypominamy, iż ofertę realizacji zamówienia złożyły trzy firmy, o czym informowaliśmy tutaj. Najtańsza złożona oferta jest na kwotę 2 863 704 zł. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 540 000 zł. Jeżeli zainteresowany wykonawca spełni wszystkie warunki, które musi jeszcze potwierdzić odpowiednią dokumentacją, wszystko wskazuje na to, iż niebawem ruszą roboty budowlane drogi rowerowej. Przypominamy,…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 11 kwietnia 2018 roku minął termin składania ofert na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Ofertę realizacji zamówienia złożyły trzy firmy (tabela poniżej). Przypominamy, iż w kolejnym przetargu w uwarunkowaniach zamówienia dokonano zmian nawierzchni ścieżki z żywicznej na beton asfaltowy. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 540 000 zł. Do końca przyszłego tygodnia ma zostać podjęta decyzja czy zamawiający zdecyduje się na jedną z ofert. Planowany przebieg trasy…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 23 marca 2018 roku Gmina Kamienna Góra uruchomiła kolejną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. W uwarunkowaniach zamówienia dokonano zmian nawierzchni ścieżki z żywicznej na beton asfaltowy. Termin składania ofert mija dnia 11 kwietnia 2018 roku. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwają procedury przetargowe w Gminie Miejskiej Kamienna Góra oraz w Gminie Kamienna Góra na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Przypominamy, iż Gminie Miejskiej Kamienna Góra oraz Gminie Kamienna Góra nie udało się podczas pierwszych przetargów wyłonić wykonawców z powodu znacznego przewyższenia kwot, jaką mogą one przeznaczyć na realizację zamówienia. Niebawem zostaną ogłoszone kolejne przetargi, o czym będziemy informować. Projekt budowy kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących…

Pokaż więcej

Niemal 5 mln na oświetlenie i ścieżki rowerowe

Zapowiadane na ten rok zadania – wymiana oświetlenia miejskiego i budowa ścieżek rowerowych w Kamiennej Górze otrzymają dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość realizowanej jako całość inwestycji wyniesie ponad 9 mln złotych. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – taką nazwę nosi projekt, którego dofinansowanie właśnie zatwierdził Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie podzielone na dwie części: budowę miejskich dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych o łącznej długości 8,04…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa rozkręcanie podkładów i demontaż szyn na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Likwidacja odbywa się w ramach porozumienia podpisanego przez PKP S.A. z Gminą Kamienna Góra, celem przekazania nasypu zniszczonego torowiska pod budowę drogi rowerowej. Przypominamy, iż dnia 23 stycznia 2018 roku Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg, o czym informowaliśmy tutaj, który przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 5,06 km, budowanej na nasypie wspomnianej linii kolejowej, oraz łącznika do ścieżki rowerowej o dł. 0,252 km umożliwiającego rowerzystom zjazd na ścieżkę z drogi powiatowej do Krzeszowa. Łącznikiem…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg na budowę ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę ścieżki rowerowej (drogi rowerowej) o długości ok. 5,066 km, na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów, oraz łącznika drogowego o długości ok. 0,252 km pomiędzy przedmiotową ścieżką rowerową a drogą powiatową nr 3468D łączącą Kamienną Górę i Krzeszów (Czadrów, droga do byłej stacji kolejowej). Szczegółowe informacje dla podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia dostępne tutaj. Nasze artykuły na powyższy temat…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa realizacja rozstrzygniętego przetargu z listopada ubiegłego roku, w którym PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu wyłonił wykonawcę na sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Planowany przebieg trasy dostępny tutaj. Likwidacja zniszczonego torowiska to kolejny etap przybliżający zrealizowanie tej wielkiej…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłosił przetarg na sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów oraz budowli i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić do dnia 3 listopada 2017 roku. Po podpisaniu dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu umowy na budowę ścieżki rowerowej przez wójta Patryka Strausa jest to kolejny krok do zrealizowania inwestycji wybudowania drogi pieszo-rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Więcej informacji na powyższy temat w tagach ścieżka rowerowa.

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu, wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz, podpisali umowę na budowę ścieżki rowerowej do Krzeszowa. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Wszystkie informacje dotyczące tematu w tagach ścieżka rowerowa. Po podpisaniu umowy może zostać ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy budowy ścieżki na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Oczekiwana jest…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 4 sierpnia 2017 roku prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej przekazał na ręce Wójta Gminy – Patryka Strausa, promesę dofinansowania projektu pt. “Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Góry Kamienne” poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych.” Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej kanalizującej ruch turystyczny oraz przyczyniającej się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Przyjęte rozwiązania techniczne przewidują wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej o długości ok. 5,06 km i łącznika…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż wniosek Gminy Kamienna Góra, dzięki któremu ma powstać ścieżka rowerowa na naszym terenie, przeszedł już pozytywnie 3 etapy oceny formalnej i został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej. To ostatnia prosta do podjęcia prac budowy ścieżki rowerowej. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Planowany przebieg trasy rowerowej

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Z początkiem roku mamy kolejne informacje dotyczące sprawy ścieżki rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Pismem z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem, co otwarło drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd. Sprzeciw wobec tej wspaniałej…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Rozpoczęła się ostatnia prosta w walce o wykorzystanie niszczejącego nasypu nieczynnej trasy kolejowej nr 330. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy rowerowej przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Dostęp do ścieżki rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra został zaplanowany poprzez projektowane dwa parkingi (przy ul. Lubawskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej), a także w miejscach skrzyżowań z drogami publicznymi oraz innymi drogami dojazdowymi do linii kolejowej. Większość…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Podajemy do wiadomości kilka informacji o planowanej inwestycji na terenie miasta Kamienna Góra. Planowana inwestycja to zadanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt 3.4.4 “Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”. Jest to projekt łączony tzn. 50% środków przeznaczonych będzie na drogi rowerowe, a pozostałe 50% na wymianę oświetlenia w Kamiennej Górze. Warunkiem otrzymania dotacji jest napisanie projektu na dwa zadania. Projekt jest w trakcie przygotowywania. Dodatkowa…

Pokaż więcej

Walka o ścieżkę rowerową trwa

Większość zainteresowanych już wie, że trwa realizacja budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Sprawa jest już nagłośniona w wielu mediach internetowych, drukowanych, a nawet radio. Tą wspaniałą inwestycję realizuje Miasto i Gmina Kamienna Góra. W odpowiedzi na te działania kilku obrońców kolei prowadzi swój protest przeciwko likwidacji tej linii, która faktycznie została zlikwidowana wiele lat wcześniej. Po otrzymaniu informacji, że kilku miłośników kolei próbuje zablokować realizowaną inwestycję, która pozytywnie wpłynie na mieszkańców regionu i naszego sołectwa postanowiliśmy się zaangażować, wspierając tym samym działania Miasta i Gminy…

Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Sali Rycerskiej u Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie odbyło się otwarte spotkanie, poświęcone zagospodarowaniu linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra – Krzeszów. Spotkanie zorganizowali przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Kolej Karkonoska, którzy sprzeciwiają się budowie ścieżki rowerowej na wspomnianej linii kolejowej. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, których przedstawiciele „Kolei Karkonoskich” próbowali przekonać o zasadności swoich argumentów. Przygotowana prezentacja na konferencję obrazowała potencjał reaktywacji linii kolejowej, odnosząc się przede wszystkim do linii kolejowych w Czechach i Niemczech. Podczas spotkania padła również propozycja zachowania kompromisu łącząc rower z drezyną…

Pokaż więcej