Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwają prace budowlane drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Obecnie wykonywany jest montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Już niebawem rozpoczną się pierwsze prace na terenie Miasta Kamienna Góra, polegające na oczyszczaniu wiaduktów kolejowych. Przypominamy, iż została już podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych również w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy tutaj. Więcej informacji na temat powstających ścieżek w tagach ścieżka rowerowa.

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwają prace budowlane drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Dobiegają końca kolejne etapy budowy. Na całym odcinku drogi wykonano już podbudowę z kamienia, na którą zostanie ułożona warstwa betonu asfaltowego. Wykonywane są również odwierty pod bariery zabezpieczające przed upadkiem. Odcinek drogi pieszo-rowerowej na obszarze gminy Kamienna Góra zostanie oddany do użytku jeszcze w bieżącym roku. Przypominamy, iż 12 października w Kamiennej Górze została również podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra, o czym informowaliśmy tutaj. Inwestycja obejmuje budowę…

Share
Pokaż więcej

Umowa na ścieżki rowerowe w Kamiennej Górze podpisana

Dnia 12 października 2018 roku w Kamiennej Górze została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie dróg rowerowych na terenie Miasta Kamienna Góra. Wykonawcą zostało konsorcjum firm – Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. z Kamiennej Góry i BISEK-ASFALT z siedzibą w Kostomłotach. Prace budowlane mogą się rozpocząć już w przeciągu najbliższego miesiąca. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie 2019 roku. Inwestycja obejmuje budowę kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących od północno-zachodniej, północnej oraz południowo-wschodniej granicy miasta w kierunku jego centrum, składających się wraz z dwoma punktami obsługi rowerzystów na kompletną,…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 6 września 2018 roku rozpoczęto kolejny etap budowy drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Po wykonaniu stabilizacji podłoża i remoncie istniejących przepustów, o czym informowaliśmy wcześniej, przyszedł czas na wykonanie podbudowy, która posłuży pod nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wszystkie artykuły dotyczące powyższej inwestycji dostępne w tagach ścieżka rowerowa.

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 21 sierpnia 2018 roku rozpoczęto kolejny etap budowy drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Dzień wcześniej zakończono etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, o czym informowaliśmy tutaj. Kolejnym etapem budowy jest stabilizacja podłoża oraz wykonanie remontów istniejących przepustów betonowych. Wszystkie artykuły dotyczące powyższej inwestycji dostępne w tagach ścieżka rowerowa.

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Zakończono etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów) do skrzyżowania w Krzeszowie (droga do Lipienicy). Regulowany jest ostatni kilkunastometrowy odcinek przy TAKATA. Kolejnym etapem prac budowy ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej na obszarze gminy Kamienna Góra będzie równanie nawierzchni, którą wykona wrocławska firma. Przypominamy, iż projekt budowy kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących na…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie byłej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie terenów przylegających do ścieżki rowerowej odbywa się obecnie na granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów). Jest to najtrudniejszy odcinek do uporządkowania. Przypominamy, iż droga rowerowa o długości około 5 km przebiegać będzie po terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Obecnie trwa etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, na którym powstanie droga pieszo-rowerowa. Wszystkie artykuły…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Obecnie trwa etap porządkujący, w tym wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie terenów przylegających do ścieżki rowerowej oraz oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych. Do zakończenia wspomniany prac, które ustalono do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów) pozostało około 300 metrów. Przypominamy, iż ścieżka rowerowa na obszarze gminy Kamienna Góra przebiegać będzie na odcinku o łącznej długości 5,06 km. Wszystkie artykuły dotyczące budowy w tagach ścieżka rowerowa.

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Coraz bliżej końca prac oczyszczania istniejących rowów melioracyjnych i wykaszania korony nasypu. Prace obecnie odbywają się przy byłej stacji kolejowej w miejscowości Czadrów, gdzie powstanie łącznik drogowy pomiędzy ścieżką rowerową a drogą powiatową nr 3468D łączącą Kamienną Górę i Krzeszów. Wszystkie artykuły dotyczące budowy w tagach ścieżka rowerowa.

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa przygotowanie terenu pod budowę drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów (odcinek Gminy Wiejskiej Kamienna Góra). Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu, do realizacji projektu wybrano firmę Usługi Budowlano Montażowe A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry. Po wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej rozpoczęto etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, na którym powstanie droga pieszo-rowerowa. Przypominamy, iż droga rowerowa o długości około 5 km przebiegać będzie po terenie nieczynnej linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Początek drogi został określony na granicy administracyjnej Gminy…

Share
Pokaż więcej

Umowa na budowę drogi rowerowej podpisana

Dnia 9 maja 2018 roku została podpisana umowa na budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Briefing prasowy, na który wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz przyjechali rowerami odbył się w Krzeszowie, w miejscu rozpoczęcia budowy drogi rowerowej. Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” z trzech złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej, złożonej przez firmę Usługi…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Na sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbyła się dnia 25 kwietnia 2018 roku radni przegłosowali zwiększenie kwoty finansowania budowy drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra – Krzeszów. Przypominamy, iż ofertę realizacji zamówienia złożyły trzy firmy, o czym informowaliśmy tutaj. Najtańsza złożona oferta jest na kwotę 2 863 704 zł. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 540 000 zł. Jeżeli zainteresowany wykonawca spełni wszystkie warunki, które musi jeszcze potwierdzić odpowiednią dokumentacją, wszystko wskazuje na to, iż niebawem ruszą roboty budowlane drogi rowerowej. Przypominamy,…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 11 kwietnia 2018 roku minął termin składania ofert na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Ofertę realizacji zamówienia złożyły trzy firmy (tabela poniżej). Przypominamy, iż w kolejnym przetargu w uwarunkowaniach zamówienia dokonano zmian nawierzchni ścieżki z żywicznej na beton asfaltowy. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 540 000 zł. Do końca przyszłego tygodnia ma zostać podjęta decyzja czy zamawiający zdecyduje się na jedną z ofert. Planowany przebieg trasy…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 23 marca 2018 roku Gmina Kamienna Góra uruchomiła kolejną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. W uwarunkowaniach zamówienia dokonano zmian nawierzchni ścieżki z żywicznej na beton asfaltowy. Termin składania ofert mija dnia 11 kwietnia 2018 roku. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwają procedury przetargowe w Gminie Miejskiej Kamienna Góra oraz w Gminie Kamienna Góra na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Przypominamy, iż Gminie Miejskiej Kamienna Góra oraz Gminie Kamienna Góra nie udało się podczas pierwszych przetargów wyłonić wykonawców z powodu znacznego przewyższenia kwot, jaką mogą one przeznaczyć na realizację zamówienia. Niebawem zostaną ogłoszone kolejne przetargi, o czym będziemy informować. Projekt budowy kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących…

Share
Pokaż więcej

Niemal 5 mln na oświetlenie i ścieżki rowerowe

Zapowiadane na ten rok zadania – wymiana oświetlenia miejskiego i budowa ścieżek rowerowych w Kamiennej Górze otrzymają dofinansowanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowita wartość realizowanej jako całość inwestycji wyniesie ponad 9 mln złotych. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – taką nazwę nosi projekt, którego dofinansowanie właśnie zatwierdził Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie podzielone na dwie części: budowę miejskich dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych o łącznej długości 8,04…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa rozkręcanie podkładów i demontaż szyn na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Likwidacja odbywa się w ramach porozumienia podpisanego przez PKP S.A. z Gminą Kamienna Góra, celem przekazania nasypu zniszczonego torowiska pod budowę drogi rowerowej. Przypominamy, iż dnia 23 stycznia 2018 roku Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg, o czym informowaliśmy tutaj, który przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 5,06 km, budowanej na nasypie wspomnianej linii kolejowej, oraz łącznika do ścieżki rowerowej o dł. 0,252 km umożliwiającego rowerzystom zjazd na ścieżkę z drogi powiatowej do Krzeszowa. Łącznikiem…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Gmina Kamienna Góra ogłosiła przetarg na budowę ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę ścieżki rowerowej (drogi rowerowej) o długości ok. 5,066 km, na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów, oraz łącznika drogowego o długości ok. 0,252 km pomiędzy przedmiotową ścieżką rowerową a drogą powiatową nr 3468D łączącą Kamienną Górę i Krzeszów (Czadrów, droga do byłej stacji kolejowej). Szczegółowe informacje dla podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia dostępne tutaj. Nasze artykuły na powyższy temat…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa realizacja rozstrzygniętego przetargu z listopada ubiegłego roku, w którym PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu wyłonił wykonawcę na sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Planowany przebieg trasy dostępny tutaj. Likwidacja zniszczonego torowiska to kolejny etap przybliżający zrealizowanie tej wielkiej…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłosił przetarg na sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów oraz budowli i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na nieczynnej linii kolejowej nr 330, relacji Kamienna Góra-Krzeszów. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić do dnia 3 listopada 2017 roku. Po podpisaniu dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu umowy na budowę ścieżki rowerowej przez wójta Patryka Strausa jest to kolejny krok do zrealizowania inwestycji wybudowania drogi pieszo-rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Więcej informacji na powyższy temat w tagach ścieżka rowerowa.

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 22 września 2017 roku w siedzibie IPAW w Wałbrzychu, wójt Patryk Straus wspólnie ze skarbnikiem gminy Reginą Kachniarz, podpisali umowę na budowę ścieżki rowerowej do Krzeszowa. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Wszystkie informacje dotyczące tematu w tagach ścieżka rowerowa. Po podpisaniu umowy może zostać ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy budowy ścieżki na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Oczekiwana jest…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 4 sierpnia 2017 roku prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej przekazał na ręce Wójta Gminy – Patryka Strausa, promesę dofinansowania projektu pt. “Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Góry Kamienne” poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych.” Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej kanalizującej ruch turystyczny oraz przyczyniającej się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Przyjęte rozwiązania techniczne przewidują wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej o długości ok. 5,06 km i łącznika…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż wniosek Gminy Kamienna Góra, dzięki któremu ma powstać ścieżka rowerowa na naszym terenie, przeszedł już pozytywnie 3 etapy oceny formalnej i został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej. To ostatnia prosta do podjęcia prac budowy ścieżki rowerowej. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Planowany przebieg trasy rowerowej

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Z początkiem roku mamy kolejne informacje dotyczące sprawy ścieżki rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Pismem z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem, co otwarło drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd. Sprzeciw wobec tej wspaniałej…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Rozpoczęła się ostatnia prosta w walce o wykorzystanie niszczejącego nasypu nieczynnej trasy kolejowej nr 330. Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej. Jako szkielet głównej trasy rowerowej przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Dostęp do ścieżki rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra został zaplanowany poprzez projektowane dwa parkingi (przy ul. Lubawskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej), a także w miejscach skrzyżowań z drogami publicznymi oraz innymi drogami dojazdowymi do linii kolejowej. Większość…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Podajemy do wiadomości kilka informacji o planowanej inwestycji na terenie miasta Kamienna Góra. Planowana inwestycja to zadanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt 3.4.4 “Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”. Jest to projekt łączony tzn. 50% środków przeznaczonych będzie na drogi rowerowe, a pozostałe 50% na wymianę oświetlenia w Kamiennej Górze. Warunkiem otrzymania dotacji jest napisanie projektu na dwa zadania. Projekt jest w trakcie przygotowywania. Dodatkowa…

Share
Pokaż więcej

Walka o ścieżkę rowerową trwa

Większość zainteresowanych już wie, że trwa realizacja budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Sprawa jest już nagłośniona w wielu mediach internetowych, drukowanych, a nawet radio. Tą wspaniałą inwestycję realizuje Miasto i Gmina Kamienna Góra. W odpowiedzi na te działania kilku obrońców kolei prowadzi swój protest przeciwko likwidacji tej linii, która faktycznie została zlikwidowana wiele lat wcześniej. Po otrzymaniu informacji, że kilku miłośników kolei próbuje zablokować realizowaną inwestycję, która pozytywnie wpłynie na mieszkańców regionu i naszego sołectwa postanowiliśmy się zaangażować, wspierając tym samym działania Miasta i Gminy…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Sali Rycerskiej u Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie odbyło się otwarte spotkanie, poświęcone zagospodarowaniu linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra – Krzeszów. Spotkanie zorganizowali przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Kolej Karkonoska, którzy sprzeciwiają się budowie ścieżki rowerowej na wspomnianej linii kolejowej. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, których przedstawiciele „Kolei Karkonoskich” próbowali przekonać o zasadności swoich argumentów. Przygotowana prezentacja na konferencję obrazowała potencjał reaktywacji linii kolejowej, odnosząc się przede wszystkim do linii kolejowych w Czechach i Niemczech. Podczas spotkania padła również propozycja zachowania kompromisu łącząc rower z drezyną…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Publikujemy oficjalne stanowisko samorządu wystosowane jako odpowiedź na wystąpienie osób skupionych w grupie “Kolej Karkonoska” do Urzędu Miasta Kamienna Góra i Urzędu Gminy Kamienna Góra, ze sprzeciwem co do zamiaru budowy ścieżki rowerowej biegnącej po linii kolejowej nr 330. W związku z faktem, że sprawa ta budzi emocje po stronie przeciwników i zwolenników inwestycji, upubliczniamy przedmiotowe pismo w celu zapoznania lokalnej społeczności z argumentami i punktem widzenia obu samorządów zaangażowanych w tą inicjatywę. Przypominamy, iż kilku miłośników kolei próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów.…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż kilku miłośników kolei próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Ci miłośnicy kolei nie mogą pogodzić się z sytuacją, że nawet PKP chce udostępnić ten odcinek BYŁEJ linii kolejowej do wykorzystania na ścieżkę rowerową. Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki. Informujemy, iż na odcinku od granicy miasta Kamienna Góra do Krzeszowa planowana jest budowa drogi rowerowej o nawierzchni ulepszonej (mineralno-żywicznej) długości ok. 5,2 km i szerokości 2,0 m, która będzie mogła być używana zarówno przez rowerzystów, pieszych, rolkarzy,…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Informujemy, iż została przygotowana petycja poparcia działań związanych z budową ścieżki rowerowej. Petycje do podpisania są wystawione w poniższych lokalach: Sklep rowerowy ul. Broniewskiego 10, Kamienna Góra Serwis rowerowy ul. Słowiańska 8, Kamienna Góra Sklep spożywczy „Bliski”, Czadrów Sklep spożywczy ABC, Czadrów (osiedle) Sklep spożywczy, Krzeszów, skrzyżowanie ul. Betlejemskiej i Brokoffa Lodziarnia, ul. Konopnickiej, Kamienna Góra Prosimy zwolenników budowy ścieżki rowerowej i mieszkańców Czadrowa o podpisywanie petycji. Sprawa jest poważna. Przypominamy, iż Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska zbiera podpisy aby oprotestować działania zmierzające do budowy ścieżki na nasypie kolejowym. Wybudowanie ścieżki…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Jak informowaliśmy wcześniej, ruszyła akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Akcja musiała ruszyć ponieważ Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska próbuje zablokować budowę ścieżki rowerowej. Grupa zbiera podpisy pod petycją przeciwko likwidacji wspomnianej linii biegnącej przez sołectwo Czadrów. Wybudowanie ścieżki rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów pozytywnie wpłynie na rozwój naszego regionu.   Niebawem ma rozpocząć się zbieranie podpisów poparcia za inicjatywą zbudowania ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów. Fanpage budowy ścieżki rowerowej dostępny tutaj.

Share
Pokaż więcej

Akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej

Rozpoczęła się facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Kamienna Góra-Czadrów-Krzeszów. Informujemy, iż Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska próbuje oprotestować wszystkie działania zmierzające do przekształcenia byłych i nieczynnych linii kolejowych w naszym regionie, w tym linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra-Krzeszów. Ostatni przejazd pociągu na tej trasie miał miejsce 14 czerwca 1997 roku, a regularny kolejowy ruch nie funkcjonuje od 1954 roku. Od tego czasu linia kolejowa popadła w ruinę, a obecnie zarosła samosiejkami. Od kilku lat trwają przygotowania formalne aby na nasypie kolejowym utworzyć ścieżkę rowerową,…

Share
Pokaż więcej

Ścieżka rowerowa w Czadrowie

Trwające od jesieni zeszłego roku starania Gminy Kamienna Góra w celu przejęcia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 330 (Kamienna Góra – Czadrów – Krzeszów), wkroczyły w kolejną fazę po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pismem z dnia 1 lipca 2016 r., Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem. Otwiera to drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd, bowiem bez zgody władz Urzędu Marszałkowskiego, Polskie Koleje Państwowe nie mogłyby przekazać…

Share
Pokaż więcej