Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Akademii Wojsk Lądowych

W poniedziałek, 27 września wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska wraz z dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariolą Jaciuk wzięły udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią kluczową dla Wojska Polskiego. To właśnie tutaj zdobywają wykształcenie przyszli oficerowie, którzy potem decydują o kształcie Sił Zbrojnych, szczególnie Wojsk Lądowych – tymi słowami zwrócił się w liście Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak do uczestników wydarzenia. Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego 2021/2022 dokonał Rektor-Komendant AWL gen. bryg. prof. dr hab. inż.…

Pokaż więcej

XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

28 września 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: Protokół Nr XXXV z dnia 17 sierpnia 2021 r. oraz Protokół Nr XXXVI z dnia 31 sierpnia 2021 r. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze…

Pokaż więcej

Rok Lema w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

Przypominamy, że w bieżącym roku wypada setna rocznica narodzin Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli fantastyki naukowej, futurologa, felietonisty i filozofa. Jego powieści i opowiadania przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i jak dotąd wydano w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. Rok Lema obchodzony jest także w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej oraz Bibliotece Pedagogicznej. We wrześniu dzieci w świetlicy dowiedziały się, kim był Stanisław Lem, oraz co to kryje się pod pojęciem science-fiction. Podopieczni placówki…

Pokaż więcej

Piłkarski Puchar Dzieci

W sobotę, 18 września odbyło się wręczenie nagród w turnieju „Piłkarski Puchar Dzieci„, który odbył się w Lubawce. Organizatorem wydarzenia był klub sportowy Włókniarz Chełmsko Śląskie, który na ten cel uzyskał dotację z powiatu kamiennogórskiego. Adresatami turnieju były dzieci w wieku 7-13 lat, uczniowie oraz zawodnicy klubów sportowych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 młodych piłkarzy.Nagrody wręczyli: starosta Jarosław Gęborys, członek zarządu powiatu Adam Krok, naczelnik wydziału edukacji Cecylia Skulska.

Pokaż więcej

Nowy aparat USG i samochód do przewozu pacjentów w kamiennogórskim szpitalu

Nowy aparat USG w poradni ginekologiczno-położniczej Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, że Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. zakupił na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej nowy aparat do wykonywania badań ultrasonograficznych (USG), który dzięki wysokiej czułości trybu Dopplera i bogatemu oprogramowaniu pomiarowemu pozwala uzyskać najlepszy efekt badania. Aparat posiada wybór wysokiej jakości głowic, umożliwiających wykonywanie szerokiego zakresu diagnostyki USG. Kamiennogórski szpital zakupił nowy samochód do przewozu pacjentów W czerwcu 2021 roku Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. podjął decyzję o leasingu, trzeciego…

Pokaż więcej

Oficjalnie zakończono remont budynku DPS w Szarocinie

W środę, 15 września starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z dyrektorem DPS Stanisławem Dłużakiem uczestniczyli w oficjalnym odbiorze wyremontowanego budynku w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Przypominamy, że wśród zleconych  prac znalazło się m.in. położenie nowych tynków, renowacja i reprofilacja gzymsów oraz odtworzenie pozostałych elementów detalu sztukatorskiego, remont portalu wejściowego, renowacja kamiennych elementów wystroju architektonicznego, remont wyjścia ogrodowego, remont schodów, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad zejściem do kotłowni. Koszt wykonanych prac wyniósł 964 935, 00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 100 %. Historia…

Pokaż więcej

Zielona Kamienna Góra

Na terenie kamiennogórskiego zalewu odbyło się dzisiaj (piątek, 10 września) sadzenie drzewek owocowych. W programie inicjatywy znalazły się m.in.: sadzenie drzew i krzewów, ekologiczne warsztaty prowadzone przez leśniczych oraz mnóstwo konkursów z nagrodami dla najmłodszych. Każda chętna osoba, która odwiedziła zalew mogła otrzymać sadzonkę i samodzielnie ją zasadzić. Organizatorem wydarzenia była Zielona Kamienna Góra – inicjatywa społeczna. Projekt zrealizowany został środkami pozyskanymi z Dolnośląskich Małych Grantów, dzięki Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

Pokaż więcej

80 tys. euro z programu Erasmus+ dla ZSZiO

Projekt pn. „Praktyki zawodowe za granicą drogą do rozwoju zawodowego„ złożony do programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uzyskał dofinansowanie w wysokości 80 tys. euro. Dzięki tej kwocie szkoła zorganizuje praktyki zawodowe dla 26 uczniów o specjalizacjach związanych z logistyką oraz gastronomią. Uczniowie podzieleni na dwie grupy wyjadą się szkolić i rozwijać swoje umiejętności do Malmö w Szwecji. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Głównym celem Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 07 września 2021 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz opublikowany na stronie internetowej www.kamienn-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie (Zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 roku).

Pokaż więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO i ZSZiO – wideo

Dzisiaj (środa, 1 września) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze odbyły się uroczyste inauguracje roku szkolnego 2021/2022. W apelach uczestniczyła m.in. wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz naczelnik wydziału edukacji Cecylia Skulska. Zobacz nasze reportaże fotograficzne z wydarzeń: W tym roku w kamiennogórskim Liceum Ogólnokształcącym naukę podjęło 124 pierwszoklasistów w oddziałach: politechnicznym, humanistycznym, biologiczno-chemicznym oraz lingwistyczno-turystycznym.W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powitano 108 uczniów technikum oraz 99 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Przypominamy, że na sesji rady powiatu kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Dzięki tej uchwale studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego oferowana jest pomoc materialna w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pomoc tą…

Pokaż więcej

Powiat Kamiennogórski złożył wnioski w ramach „Polskiego Ładu”

Powiat Kamiennogórski złożył w ramach „Polskiego Ładu„ trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Dzięki rządowemu programowi planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3385D, ul. Sądecka Chełmsko Śląskie, przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w Wieściszowicach oraz modernizacja drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Krzeszów-Czadrów. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ponad 13 mln zł.

Pokaż więcej

Kwalifikacja wojskowa

Starosta Kamiennogórski informuje, że w dniu 1 września br. na terenie powiatu kamiennogórskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 17 września br. Powiatowa Komisja Lekarska będzie funkcjonować w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się: 1. Mężczyzn urodzonych w 2002 r.;2. Mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;3. Osoby urodzone w 2000 – 2001 r., które: – zostały uznane…

Pokaż więcej

XXXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

31 sierpnia 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: Protokół Nr XXXII z dnia 26 maja 2021 r., Protokół Nr XXXIII z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Protokół Nr XXXIV z dnia 15 lipca 2021 r. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej…

Pokaż więcej

Nowe zabiegi przeszczepu skóry w kamiennogórskim szpitalu

Oddział chirurgiczny Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze rozszerzył działalność w zakresie wykonywania zabiegów przeszczepu skóry.   Oddział został doposażony w nowej generacji aparat DERMATOM, który jest przeznaczony do wykonywania przeszczepu skóry u pacjentów z niegojącymi się ranami i przewlekłymi owrzodzeniami. Zabieg polega na wycięciu cienkiej warstwy zdrowej skóry pacjenta i wszczepieniu jej w miejsce, gdzie występuje owrzodzenie. Sprzęt ma zastosowanie również w zabiegach związanych z oparzeniami i infekcjami skórnymi. Przeszczep skóry w połączeniu z terapią podciśnieniową daje bardzo dobre efekty w leczeniu trudno gojących się ran. Wszystko odbywa się…

Pokaż więcej

Torby sportowe na Mistrzostwa Polski dla młodych siatkarzy

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze starosta Jarosław Gęborys przekazał torby sportowe siatkarzom z kamiennogórskiej Akademii Młodego Sportowca MINI VOLLEY. Zakupiony sprzęt sportowy pojedzie wraz z młodymi sportowcami na Mistrzostwa Polski w minisiatkówce. Siatkarska rywalizacja rozpocznie się już w najbliższy czwartek w Zabrzu. Prawo do udziału w Mistrzostwach Polski młodzi siatkarze wywalczyli w mistrzostwach Dolnego Śląska. O awans do Mistrzostw Polski na parkiecie Hali Mistrzów w Wałbrzychu walczyło 8 ekip. Zespół dziewczęcy zajął w nich pierwsze miejsce. Chłopcy uplasowali się na drugim miejscu. Dla drużyny dziewczęcej…

Pokaż więcej

Oddano do użytku wyremontowaną drogę w Ciechanowicach

Dzisiaj (piątek, 13 sierpnia) do użytku oficjalnie oddano wyremontowaną drogę w miejscowości Ciechanowice (gm. Marciszów). Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska dokonała oficjalnego odbioru wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 3472 D. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Wartość zadania to 291 058,26 zł, a dofinansowanie z Rządowego Fundusz Dróg Lokalnych wyniosło  203 740 zł. W ramach zadania wykonano:– nową nawierzchnię– nowe, utrwalone powierzchniowo pobocza– łuki wewnętrzne umocniono kostką granitową– drogę na długości umocniono opornikami– wyremontowano dwa przepusty, obrokowano ich wloty i wyloty– oczyszczono rowy– zamontowano bariery– przeprowadzono cięcia korekcyjne…

Pokaż więcej

XXVII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje 2021”

Jak co roku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprosiło plastyków z terenu powiatu kamiennogórskiego do wzięcia udziału w XXVII Przeglądzie Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje 2021”. W kamiennogórskim muzeum zaprezentowane zostaną m.in. prace malarskie, grafiki, fotografie, rzeźby oraz tkaniny artystyczne wykonane przez rodzimych artystów. Dzisiaj (wtorek, 10 sierpnia) wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz radna Zofia Kolat odwiedziły muzeum i tradycyjnie dokonały wyboru pracy jednego z autorów, który zostanie uhonorowany podczas uroczystego otwarcia wystawy dnia 13 sierpnia. Nagroda starosty trafi do Pani Elżbiety Waszkiewicz za pracę pt. „Po burzy”.

Pokaż więcej

XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

17 sierpnia 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Kamiennogórskiego złożonego przez grupę radnych z dnia 9 lipca 2021 r. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Odczytanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odwołania Starosty Kamiennogórskiego. 5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Starosty Kamiennogórskiego. 6. Ogłoszenie przez Przewodniczącego…

Pokaż więcej

Zielono mi, czyli łąka na talerzu

W dniach 12 oraz 16 lipca 2021 roku, dzięki współpracy z Fundacją J-EN-Ki, uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, wzięli udział w projekcie „Zielono mi, czyli łąka na talerzu”. Warsztaty odbyły się w Rzeszówku, w laboratorium „Zielony Wulkan”. Tam, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi, wspólnie przyrządzały potrawy z roślin, powszechnie uważanych za chwasty. Dobierali smaki, uzgadniali, które rośliny można smażyć czy gotować, a które lepiej podać bez obróbki oraz jak zachować to, co w roślinach jest najważniejsze, czyli naturalne wartości…

Pokaż więcej

Przedłużenie zamknięcia drogi powiatowej

W związku z aktem wandalizmu, do którego w dniu 3 sierpnia 2021 r. przyczynił się nieznany sprawca, prace remontowe na drodze powiatowej nr 3463 D relacji Lubawka – Krzeszów ulegną wydłużeniu do dnia 5 sierpnia 2021 roku do godz.16:00. Przedłużające się prace związane są z koniecznością wykonania na nowo zniszczonego odwodnienia z kostki granitowej prowadzącego przez drogę powiatową.

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko – Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

Starosta Kamiennogórski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. I. Określenie stanowiska urzędniczego: –    Nazwa stanowiska pracy: Informatyk –    Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. II. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne) albo średnie i 3-letni staż pracy, umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi, znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft…

Pokaż więcej

Oferta sprzedaży drewna

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  „Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z  wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.” Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe o gatunku Topola kanadyjska w ilości 12,35 m3 znajdujące się na działce nr 121/4 w m. Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, które ułożone jest w: a) 4 stosach nieregularnych oznaczonych…

Pokaż więcej

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Zgłoszenie wniosku o odwołanie Starosty Kamiennogórskiego.3. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Pokaż więcej

Stanowisko Zarządu w sprawie kamiennogórskiego szpitala

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Kamiennogórskiego W ostatnich dniach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji naszego kamiennogórskiego szpitala. Są to informacje, które szpitalowi po prostu szkodzą. Dlatego jako zarząd powiatu pragniemy przekazać Państwu krótką i rzetelną informację. Nigdy nie było i nie ma jakichkolwiek planów dotyczących likwidacji naszego szpitala. Jedynym i wyłącznym powodem zawieszenia działalności części oddziałów szpitala jest brak odpowiedniej liczby personelu lekarskiego. Jako zarząd powiatu wspólnie z zarządem szpitala, od wielu miesięcy podejmujemy wszelkie możliwe starania, by pozyskać lekarzy specjalistów. Działania te będziemy kontynuować. Niewystarczająca ilość lekarzy…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KAMIENNEJ GÓRZE I. Określenie stanowiska urzędniczego: Nazwa stanowiska pracy: Informatyk Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.  II.  Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne) lub 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi, znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft Windows Server)…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych do wynajęcia

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 18 czerwca 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do wynajęcia – lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 21,60 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a (Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.).

Pokaż więcej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

W środę, 16 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, radny powiatowy Mariusz Mućwicki, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji Dariusz Kurzeja oraz Rafał Przychocki, przedstawiciel burmistrza Kamiennej Góry Karolina Adamczyk, wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus, sekretarz miasta Lubawka Arkadiusz Dybiec, przedstawiciel wójta Marciszów Piotr Nikiting, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego Robert Słowik oraz zaproszeni goście: komendant powiatowy PSP Sławomir Graczyk, komendant powiatowy Policji Janusz Cygal, powiatowy inspektor sanitarny Andrzej Wyrzykowski, powiatowy lekarz weterynarii Edyta Gizel-Gawron oraz przedstawiciel pogotowia…

Pokaż więcej

XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

22 czerwca 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Zakończenie roku szkolnego w szkołach podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu: -Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).-Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej „Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”. 3.Przyjęcie Protokołu NrXXXI z dnia 25 maja 2021 roku.4.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.5.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.6.Sprawozdanie Zarządu z działalności w…

Pokaż więcej

Zmiana organizacji pracy – Wydział Komunikacji w Kamiennej Górze

Wydział Komunikacji w Kamiennej Górze informuje, że od dnia 29 czerwca 2021 roku załatwianie spraw w wydziale będzie odbywać się na dwa sposoby: – po przyjściu do Wydziału Komunikacji w godzinach 7:30 – 11:45 i pobraniu z biletomatu biletu odpowiedniego do kategorii załatwianej sprawy; – po uprzednim umówieniu wizyty przez internet w pozostałych dostępnych terminach poprzez odnośnik TU UMÓWISZ WIZYTĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI na stronie kamienna-gora.pl.

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie.  Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr – tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej (dz.…

Pokaż więcej

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie stanowiska Radnych Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie likwidacji kolejnego…

Pokaż więcej

Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2020 rok

Podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się 25 maja 2021 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie powiatu za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem…

Pokaż więcej

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00-11.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 21. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie powiatu kamiennogórskiego istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe. Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Pokaż więcej

XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

25 maja 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego –informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.7.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.8.Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.9.Debata…

Pokaż więcej

Starosta przekazał bezpłatne maseczki dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego

W środę, 12 maja starosta Jarosław Gęborys oficjalnie przekazał pracownikom zarządzania kryzysowego maseczki dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Darmowe maseczki medyczne 3-warstwowe trafią do poszczególnych gmin powiatu, a następnie zostaną rozpowszechnione zgodnie z potrzebami. W ten sposób Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze rozdysponuje ponad 170 000 maseczek. Przypominamy, że maseczki przekazało Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, a za prawidłowy przebieg akcji ich dystrybuowania odpowiedzialni są pracownicy zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.  Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Darmowe maseczki dla mieszkańców powiatu

Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego przekazało jednorazowe, darmowe maseczki dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Za prawidłowy przebieg akcji dystrybuowania maseczek odpowiedzialni będą pracownicy zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. Środki ochrony w postaci maseczek medycznych 3-warstwowych typu IIR trafią do poszczególnych gmin powiatu, a następnie zostaną rozpowszechnione zgodnie z potrzebami. W ten sposób Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze rozdysponuje ponad 170 000 maseczek.

Pokaż więcej

Konkurs – zdrowy tryb życia

W Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej odbył się konkurs, w którym uczestnicy mieli ułożyć rymowankę oraz dokończyć rysunek dotyczący zdrowego trybu życia. Miło nam poinformować, że I miejsce zdobyła Nikola Trela, II miejsce Milena Sikora oraz III Maja Kaleta. Gratulujemy. Rymowanka Nikoli: „Wysoka aktywność i zdrowa dietaTo przepis na zdrowie każdego człowieka!Warzywa, owoce to witaminy,Które są cenne dla całej rodziny.Chipsy, słodycze i sztuczne barwnikiPożegnaj od razu, bo to szkodniki!”

Pokaż więcej

Krajowy Plan Odbudowy

We wtorek, 4 maja na rynku w Jeleniej Górze starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys wraz z samorządowcami z terenu ziemi jeleniogórskiej zaapelował o poparcie Krajowego Planu Odbudowy. Inicjatorką spotkania była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie plenarne Sejmu RP, podczas którego posłowie głosowali nad ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest warunkiem utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz wypłatą Polsce środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie…

Pokaż więcej

Święto Pracy

Dzisiaj (sobota, 1 maja) przypada Święto Pracy (Międzynarodowy Dzień Solidarności Pracy), obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata. Tego dnia Kościół wspomina też patrona ludzi pracy – św. Józefa, rzemieślnika. 1 maja to dla Polaków również ważna data z powodu przystąpienia w 2004 roku do Unii Europejskiej. Obchodzone 1 maja Święto Pracy ma swój początek w 1886 roku, kiedy w Chicago odbył się strajk robotników walczących o ośmiogodzinny dzień pracy, brutalnie stłumiony przez policję. Cztery lata później, by upamiętnić wydarzenia w Chicago, dzień 1 maja został wybrany jako święto…

Pokaż więcej