Przyłbice od Fundacji VCC na użytek powiatu kamiennogórskiego

W dniu 22 kwietnia br. lubelska Fundacja VCC przekazała na użytek powiatu kamiennogórskiego 80 szt. przyłbic ochronnych. Przyłbice w większości przekazane zostaną do kamiennogórskiego szpitala, Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie oraz będą wykorzystywane przez pracowników urzędu mających bezpośredni kontakt z klientami. Osłony te stanowią nieocenioną pomoc dla personelu medycznego oraz pracowników placówek, zwiększając ich bezpieczeństwo pracy w tym trudnym czasie panującej pandemii koronawirusa. Fundacja współpracowała z urzędem w ramach realizacji projektu “Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim”.

Pokaż więcej

Raport dot. sytuacji epidemiologicznej w powiecie kamiennogórskim

Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kamiennogórskiego na dzień 20 kwietnia, godz. 15:00. Mężczyzna z Kamiennej Góry, który pokonał koronawirusa został wypisany ze szpitala w Wałbrzychu dzisiaj około godz. 15:00. Statystyka zachorowań zliczana jest od początku, a  osoby, które wyzdrowiały nie są odejmowane. Więcej informacji w tagach koronawirus.

Pokaż więcej

30 tysięcy złotych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze

W dniu 6 kwietnia br., na wniosek prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu 30 tys. zł na rzecz szpitala. Środki wykorzystane zostaną na walkę z postępującą pandemią koronawirusa. Dzięki nim utworzone zostaną dodatkowe stanowiska medyczne na oddziałach placówki, wyposażone w łóżka z kardiomonitorami niezbędnymi do monitorowania stanu pacjentów.

Pokaż więcej

Apel w sprawie aptek

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu zwraca się z apelem do Pacjentów, aby: Pacjenci chorzy lub w podeszłym wieku ograniczyli w miarę możliwości osobiste wizyty w aptece i poprosili o wykupienie leków rodzinę, sąsiadów, wolontariuszy; Pacjenci nie robili nieracjonalnych i nadmiernych zapasów leków; Nie zabierali do aptek dzieci; Ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych; Nie zgłaszali się do aptek wielokrotnie, jeśli nie ma takiej potrzeby, ale starali się zaopatrzyć w potrzebne preparaty podczas pojedynczej wizyty; Kontaktowali się telefonicznie z aptekami,…

Pokaż więcej

Opłaty – rachunki bankowe

W związku z zamknięciem kasy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze opłaty można wpłacać na poniższe rachunki bankowe: Powiat Kamiennogórski PKO Bank Polski S.A. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Karta parkingowa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w…

Pokaż więcej

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kamiennej Górze nieczynny

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie nieczynny. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy prawnej, uprzejmie informujemy, że w okresie od 13 do 27 marca 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny. W przypadku nagłej potrzeby zasięgnięcia porady prawnej, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 75 64 50 254.

Pokaż więcej

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 17 marca 2020 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz zobowiązania się do podnoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 11 marca 2020 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. (Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.03.2020 r.)

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości w Raszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa. Nieruchomość niezabudowana położona w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp -zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr XVIII/90/12 z dnia 25.04.2012…

Pokaż więcej

Posiedzenie PZZK ws. koronawisusa

W dniu 6 marca 2020 roku w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys. W trakcie posiedzenia omówiono przygotowanie powiatowych służb inspekcji i straży do podejmowania działań związanych z zagrożeniami koronawirusem COVID-19. W posiedzeniu uczestniczyli Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Wyrzykowski, Komendant Powiatowy Policji Janusz Cygal, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Graczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Edyta Gizel-Gawron, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adrian Ciejak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra Dariusz Gajda, Z-ca Burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski, Sekretarz Miasta Lubawki Arkadiusz Dybiec, Wójt Gminy…

Pokaż więcej

Bezpłatne badanie mammograficzne w Kamiennej Górze

Informujemy, że 11 marca br. w godz. od 8:00 do 16:00 na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w mammobusie. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, (roczniki od 1951 do 1970), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii.  Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie,…

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: –     informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze, –     informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, –     informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w…

Pokaż więcej

PCZ w Kamiennej Górze uruchamia Dzienny Dom Opieki Medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z przyjemnością informuję wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, że od dnia 2 marca 2020 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. zostanie uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej. Proces rekrutacyjny rozpoczął się 17 lutego 2020 r. Oferta skierowana jest…

Pokaż więcej

Walentynki Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 14 lutego 2020 roku uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy z Kamiennej Góry wzięli udział w zabawie walentynkowej, która odbyła się w hotelu Maria w Wałbrzychu. Organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. W imprezie udział wzięło ponad 100 osób z niepełnosprawnościami. Wspaniała zabawa, konkursy oraz pyszny obiad sprawiły, że był to naprawdę wyjątkowy dzień zakochanych.

Pokaż więcej

Zajęcia zimowe w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

Dziecięca Świetlica Środowiskowa w ramach ferii ponownie zorganizowała dla swoich podopiecznych wiele ciekawych zajęć, które trwały od 10 do 15 lutego. W tym roku tematem przewodnim była Grenlandia. Przygoda rozpoczęła się od wyjazdu na basen do Świebodzic, który sprawił wszystkim dużo radości i przygotował dzieci do dalszych zmagań. Kolejnym etapem była wizyta w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Przez cały tydzień dzieci rozwiązywały zagadki związane z Grenlandią, brały udział w zajęciach plastycznych i wzięły udział w wyjeździe do kina. Podopiecznych odwiedzili także ratownicy, którzy zaprezentowali w jaki sposób należy reagować…

Pokaż więcej

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kamiennej Górze

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na III kondygnacji (poddasze), o pow. użytkowej 30,72 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Łazienka oraz wc znajdują się poza lokalem mieszkalnym, na tej samej kondygnacji i są dostępne z korytarza. Do lokalu przynależą pomieszczenia: strych (pow. 5,09 m2) i piwnica (pow. 8,25 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową,…

Pokaż więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze wyróżniony

W dniu 29 stycznia 2020 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pt. “Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce”. Podczas uroczystej konferencji, Sekretarze Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Alina Nowak i Pan Stanisław Szwed wręczyli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze – Pani Teresie Ceremuga Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze za uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy…

Pokaż więcej

Turniej Kręgli Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24  stycznia 2020 roku uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze wzięli udział w Towarzyskim Turnieju Kręgli Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w hotelu Maria w Wałbrzychu. Organizatorem zawodów był Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. Naszą placówkę reprezentowali: Kornelia i Ewelina Narwid oraz Łukasz Gęsina, który został wyróżniony jako najlepszy gracz turnieju. Tego typu zawody sportowe to świetna okazja do integracji uczestników, rywalizacji, przestrzegania zasad fair play, ale przede wszystkim dobrej zabawy.

Pokaż więcej

Dzień bez Opakowań Foliowych

W ramach obchodzenia nietypowych świąt w dniu 23 stycznia br. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamiennej Górze odbyły się warsztaty z okazji Dnia bez Opakowań Foliowych, którego celem jest zwrócenie uwagi na szkodliwy wpływ plastiku na środowisko. Każdy z uczestników miał okazję uszyć sobie torbę na warzywa czy owoce, nauczyć się poprawnie segregować śmieci oraz ozdobić torbę lnianą, która będzie wielokrotnie służyła podczas zakupów. Jest to inicjatywa, która zrodziła się kilka lat temu ze względów pro-ekologicznych. Dzięki zajęciom wzrosła wiedza oraz umiejętności, które przysłużą się dla…

Pokaż więcej

Zatańczyli poloneza na kamiennogórskim rynku – wideo

Po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zatańczyli na rynku poloneza. Uczniowie tym wydarzeniem uczcili m.in. czas studniówki, która jest jedną z pierwszych ważniejszych uroczystości w życiu młodego człowieka. Więcej informacji i reportaż fotograficzny z wydarzenia dostępny tutaj. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i…

Pokaż więcej

Wigilia i jasełka w Zespole Szkół Specjalnych – wideo

W dniu 21 grudnia br. w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Gorze odbyło się spotkanie wigilijne połączone z jasełkami. Podopieczni placówki pod okiem Pani Dagmary Borzęckiej przygotowali wspaniałe przedstawienie świąteczne. Po występie przyszedł czas na złożenie życzeń i podzielenie się opłatkiem. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Pokaż więcej

Jasełka w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – wideo

W dniu 20 grudnia br. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się coroczne jasełka połączone z konkursem stołów wigilijnych. Uczniowie placówki pod opieką ks. Przemysława Rogusza przygotowali wzruszające przedstawienie o odwiecznej walce dobra ze złem oraz zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. Nie zabrakło również świątecznych życzeń. W drugiej części wydarzenia rozstrzygnięto konkurs na najlepiej przygotowany stół wigilijny. Młodzież wykazała się wielką kreatywnością w dekorowaniu stołów oraz ogromnym talentem kulinarnym. W wydarzeniu udział wzięli włodarze powiatu starosta Jarosław Gęborys oraz wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej…

Pokaż więcej