Internetowa rejestracja wizyt w Wydziale Komunikacji

Wydział Komunikacji informuje, że od 31 marca br. będzie uruchomiona internetowa rejestracja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji. Aby umówić wizytę należy skorzystać z linku podanego na  stronie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze www.kamienna-gora.pl  lub wejść na stronę  https://bezkolejki.eu/spkamiennagora. Ważne: do każdej sprawy należy umówić osobną wizytę.

Pokaż więcej

Konkurs palm wielkanocnych

W dniu 28 marca br. w Chełmsku Śląskim odbył się XX Konkurs Palm Wielkanocnych. Do konkursu zgłoszono 12 palm. Wyniki: I miejsce – palma parafialna wykonana przez Mirosława i Wiolettę Antoniszyn oraz Dorotę, Jarosława i Michała Tobiasz.II miejsce – palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wrzeciono” z Chełmska Śląskiego.III miejsce – palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki” z Bukówki. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, nagrodę za najwyższą palmę przekazała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Nagroda w postaci kuchenki mikrofalowej została przyznana za palmę parafialną wykonaną przez Mirosława i Wiolettę Antoniszyn oraz…

Pokaż więcej

XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 30 marca 2021 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku oraz z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 marca 2021 roku. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu…

Pokaż więcej

Światowy Dzień Zespołu Downa. Honorowi członkowie MDP Marciszów

W dniu 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu. Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze z tej okazji wzięli udział w sesji zdjęciowej zainicjowanej przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Marciszowie. Dzięki współpracy i ich otwartości troje uczestników zostało honorowymi członkami MDP Marciszów.

Pokaż więcej

Ograniczenia w funkcjonowaniu PCE

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze w związku z nowymi obostrzeniami związanymi z zakażeniami koronawirusem wprowadza ograniczenie w przyjmowaniu pacjentów na terapie różnego typu. W dalszym ciągu prowadzone będą  w sposób stacjonarny diagnozy w kolejności wymienionej w przygotowanym komunikacie. W dniach 1 – 2 kwietnia 2021 r.,  przed Świętami Wielkanocnymi placówka będzie nieczynna. Od 22 marca 2021 roku Powiatowe Centrum Edukacji – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kamiennej Górze, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek…

Pokaż więcej

Pierwsze publikacje przekazano ZS-P w Marciszowie

W dniu 18 marca br. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie przekazano publikacje „Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. W imieniu Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego publikację wręczył Damian Wójcik. Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wydało publikację przyrodniczą będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000. Książeczki trafią do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu kamiennogórskiego i stanowić będą wspaniałe źródło wiedzy. Publikacja jest częścią zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania…

Pokaż więcej

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku. Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 roku do godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). OgłoszenieOferta

Pokaż więcej

Super Ekolożka w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

W Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej odbył się konkurs na Super EKOlożkę. Dziewczyny brały udział w konkurencjach jak żyć eko oraz z życia codziennego m.in. wkręcanie śruby, wieszanie prania, segregacja nakrętek oraz malowanie paznokci. Gratulujemy zwyciężczynią: Weronice Bocheńskiej, Wanesy Łąckiej, Oli Buchmiet, Milenie Jazukiewicz, Juli Żyżniewskiej, Juli Oleksy, Nikoli Treli oraz Marysi Bogdziewicz.

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Referent w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Zapraszamy do składania ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. Nazwa stanowiska pracy: Referent. Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obywatelstwo polskie. Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawa z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi oprogramowania: MS Word, MS Excel oraz urządzeń biurowych, prawo jazdy kategorii B, preferowane doświadczenie w…

Pokaż więcej

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina, że 31 marca 2021 roku, upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłaty należy uiszczać corocznie bez wezwania, z góry za dany rok, w ustalonej indywidualnie użytkownikowi wysokości. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do samodzielnego zachowywania wyznaczonego terminu wnoszenia opłat. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną opłaty prosimy  wpłacać na rachunek bankowy: Powiat KamiennogórskiPKO Bank Polski S.A. 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

Pokaż więcej

Wydział Komunikacji – Pozwolenia czasowe

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozwolenia czasowe wydane podczas rejestracji pojazdu, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pokaż więcej

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 10 marca 2021 roku o godz. 12 z wykorzystaniem środków zdalnego komunikowania, odbędzie się XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Podjęcie Apelu Nr 2/2021 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 marca  2021 r. w sprawie konieczności pozostawienia  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej  Górze, ul. Bohaterów Getta 10,  58-400 Kamienna Góra w obecnej  strukturze organizacyjnej oraz w  zakresie właściciela. 3. Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Grunt na medal 2021

Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Grunt na medal” 2021. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Obsługi Inwestora DAWG sp. z o.o., rozpoczyna IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Dzięki udziałowi w konkursie mają Państwo wyjątkową możliwość preferencyjnej promocji zwycięskich terenów inwestycyjnych przez PAIH S.A na forum międzynarodowym. Najlepsze zgłoszone tereny będą,…

Pokaż więcej

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu w powiecie kamiennogórskim

W dniu 25 lutego 2021 roku istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 ug/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kamiennogórski, wrocławski, lwówecki, jaworski, legnicki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, zgorzelecki i miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław.Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania jest podstawą do ogłoszenia 2 poziomu zagrożenia. Działania krótkoterminowe w przypadku zagrożenia 2 stopnia, dotyczące ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10: 1. Zalecenia dla ludności:– nie przebywać na…

Pokaż więcej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 24 lutego 2021 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do wynajęcia – lokal użytkowy o pow. użytkowej 33,00 m2 położony w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a (Uchwała Nr 167/2021 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 lutego 2021 r.).

Pokaż więcej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie.  Starosta Kamiennogórski ogłasza V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr –tereny różne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej…

Pokaż więcej

Pomoc materialna dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

W dniu 24 listopada 2020 roku na Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Dzięki tej uchwale studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy jak 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego oferowana jest pomoc materialna w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pomoc tą otrzymać może każdy student, który zadeklaruje, że w przyszłości podejmie pracę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, placówce…

Pokaż więcej

XXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 14 z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołów z XXVI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 12 lutego 2021 roku.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze, informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej…

Pokaż więcej

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie powiatu kamiennogórskiego. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu kamiennogórskiego ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Więcej informacji i pliki do pobrania dostępne tutaj.

Pokaż więcej

Zamknięty powiat trutnovski

Rząd czeski ogłosił kolejne ograniczenia. Od północy 12 lutego 2021 roku mieszkańcy powiatów trutnovskiego, a także chebskiego i sokolovskiego  mają zakaz opuszczania swoich powiatów. Mieszkańcy innych powiatów mają zakaz wjeżdżania na te tereny. Przestrzegania zakazu będzie pilnowała policja na drogach dojazdowych. Nowe restrykcje mają również kilka wyjątków. Dozwolony jest na przykład dojazd do pracy, szkół, placówek medycznych, kościoła. Można też załatwić pilne sprawy w urzędzie. Mieszkańcy będą sprawdzani przez policję na drogach dojazdowych. Przy przekraczaniu granicy tych powiatów należy udokumentować, w jakim celu dana osoba ją przekracza. Utworzonych zostanie 80…

Pokaż więcej

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 12, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/76/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.3.Zamknięcie Sesji.

Pokaż więcej

Punkty szczepień na terenie powiatu kamiennogórskiego

Sprawdź, gdzie jest Twój punkt szczepień na terenie powiatu kamiennogórskiego: 1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RODZINA KOŚCIUSZKI 6 58-400 KAMIENNA GÓRA 2. PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKOLNA 4A 58-410 MARCISZÓW 3. PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KORCZAKA 1 58-400 KAMIENNA GÓRA 4. PRZYCHODNIA ZDROWIA GAMBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 5. PUNKT SZCZEPIEŃ LESZCZYNIEC 131 58-425 LESZCZYNIEC 6. PUNKT SZCZEPIEŃ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 26A 58-400 KAMIENNA GÓRA

Pokaż więcej

XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok. 7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2020.8.Podjęcie uchwały Rady…

Pokaż więcej

Zawieszone nieodpłatne porady prawne

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Kamiennogórskiego i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Starosta Kamiennogórski informuje, że osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Kamiennej Górze (ul. Sienkiewicza 6a) i w Lubawce (ul. Dworcowa 33) zostaje zawieszone do odwołania. W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszej elektronicznej rejestracji wizyty poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl lub telefonicznie przez prawników według poniższego harmonogramu. Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Starostwa…

Pokaż więcej

XXI Igrzyska LZS. Powiat Kamiennogórski trzeci w klasyfikacji ogólnej Igrzysk

Pomimo trudności związanych z COVID-19 udało się przeprowadzić prawie wszystkie imprezy sportowe XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS. Ze względu na pandemię zakończenie i podsumowanie Igrzysk odbyło się online. W ogólnej klasyfikacji XXI  Dolnośląskich Igrzysk LZS Powiat Kamiennogórski osiągnął duży sukces zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej Igrzysk. Pierwsze miejsce zajął powiat oławski, a drugie z taką samą ilością punktów powiaty świdnicki i jeleniogórski.   Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatowego i Gminnego Zrzeszenia LZS w Kamiennej Górze  z działaczami klubów sportowych powiatu kamiennogórskiego. Gmina wiejska Kamienna Góra zajęła wysokie…

Pokaż więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne: woj. dolnośląskie – pow. kamiennogórski Oblodzeniestopień: 1prawdopodobieństwo: 90% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C. Ważne:Od: 2021-01-06 01:00Do: 2021-01-06 08:00 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Pokaż więcej

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odwiedzili harcerze, przekazując na ręce starosty Jarosława Gęborysa i wicestarosty Małgorzaty Krzyszkowskiej Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień tej świecy jest niesiony przez skautów i harcerzy, aby w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiec cały świat. To wszystko po to, by trafić na wigilijne stoły wszystkich, którzy pragną mieć w ten wieczór ogień z Betlejem. W tym roku światło niesie ze sobą hasło „Światło Służby”.

Pokaż więcej

Wyremontują Pałac w Szarocinie – budynek DPS Szarocin

W przyszłym roku Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zaplanowało wykonać prace remontowe na tzw. pałacu, głównym budynku A, w którym mieści się siedziba DPS Szarocin. Dofinansowanie remontu odbędzie się w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Niebawem więcej szczegółów. Historia pałacu Kształt pałacu szarocińskiego zdaje się wskazywać, że mógł on powstać w XVII wieku, w związku z działalnością inwestycyjną braci von Horn lub von Wallenbergów. Sugeruje to plan budynku zbliżony do kwadratu oraz nadświetle wieńczące czterospadowy dach, pozwalające się domyślać,…

Pokaż więcej

Wywiad ze starostą Jarosławem Gęborysem

Zapraszamy do wywiadu ze starostą Jarosławem Gęborysem. W wywiadzie poruszone m.in. tematy: Ocena bieżącego roku; Budżet 2021; Fundusz Inwestycji Lokalnych (przypominamy, że do jednostek z terenu powiatu kamiennogórskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi ponad 6,5 mln zł);Stypendyści Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej (przypominamy, że zostały przyznane stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ZSZiO). Wideo: Relacje Regionalne

Pokaż więcej

Ponad 6,5 mln zł dla powiatu kamiennogórskiego

Do jednostek z terenu powiatu kamiennogórskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi ponad 6,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych. Więcej na temat w jutrzejszym wywiadzie ze starostą Jarosławem Gęborysem. Zapraszamy.

Pokaż więcej

ARiMR płaci za chryzantemy

Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii koronawirusa i nakazu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała im do tej pory łącznie prawie 8,5 mln zł. Pieniądze trafiły na kont bankowe ponad 700 wnioskodawców. O pomoc finansową do ARiMR w łącznej kwocie prawie 86,6 mln zł wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów  i sprzedawców chryzantem.  Złożyli oni wnioski o rekompensaty za ponad 7,3 mln sztuk roślin. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł za chryzantemę w doniczce oraz 3 zł za kwiat…

Pokaż więcej

XXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad:1. Otwarcie Sesji.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2021.8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na…

Pokaż więcej

Opłaty – rachunki bankowe

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną opłaty można wpłacać na poniższe rachunki bankowe:  Powiat KamiennogórskiPKO Bank Polski S.A. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Karta parkingowa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Geodezji 40 1020 3668…

Pokaż więcej

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamiennej Górze

Starosta Kamiennogórski ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: Nieruchomość niezabudowana położona w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023952/4. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp –zurbanizowane tereny niezabudowane. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, obręb 6, działka nr 513/29 znajduje się w części konturze – 4MN,U – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.900,00 zł, w tym 23% VAT,…

Pokaż więcej

Aktywne tablice dla kamiennogórskich szkół

W ramach II etapu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, Powiat Kamiennogórski otrzymał wsparcie dla trzech szkół dla których jest organem prowadzącym. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania w wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach. W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Łączna wartość zadania 52 500…

Pokaż więcej

Opłaty – rachunki bankowe

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną opłaty można wpłacać na poniższe rachunki bankowe:  Powiat KamiennogórskiPKO Bank Polski S.A. Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Karta parkingowa 43 1020 3668 0000 5802 0465 9654 Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613 Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Geodezji 40 1020 3668…

Pokaż więcej

Briefing prasowy ze starostą Jarosławem Gęborysem

Zapraszamy do obejrzenia briefingu prasowego ze starostą Jarosławem Gęborysem. Podczas briefingu przekazano informacje na tematy: pieniądze dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, remonty dróg i planowane inwestycje, program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego. Wideo: Relacje Regionalne

Pokaż więcej

Pieniądze dla PCZ i DPS Szarocin

Podczas dzisiejszego (czwartek 26 listopada) briefingu prasowego starosta Jarosław Gęborys przekazał m.in., że PCZ i DPS otrzymały dodatkowe środki finansowe. Relacja wideo niebawem. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze otrzymało grant  w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia to 408 114,00 zł. Przyznane środki pozwoliły na zakup m.in. łóżek szpitalnych, aparatu do EKG, defibrylatora z wyposażeniem, wózków do…

Pokaż więcej

Remont drogi powiatowej w Raszowie zakończony. Planowane inwestycje drogowe

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Raszów – w km 0+000 do 0+316. Wartość całkowita zadania 193 624,48 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 154 899,54 zł. Zaplanowane inwestycje drogowe w 2021 roku (złożone wnioski) – remont drogi powiatowej nr 3472 D w miejscowości Ciechanowice w km 3+570 – 3+250 (0,320km) – remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszów – Czadrów w km 1+633 – 3+467  (1,834km) – budowa chodnika ul. Szymrychowska w m. Lubawka Przypominamy, że w roku 2020 Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zrealizowało szereg przedsięwzięć z zakresu…

Pokaż więcej

Program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego przyjęty

W dniu 24 listopada br. na Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego radni podjęli uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznawana studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim corocznie, na okres nie dłuższy jak 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca przyszłego roku kalendarzowego. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci, jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:…

Pokaż więcej

XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.6.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze dotycząca procedur w zakresie COVID obowiązujących w Powiecie Kamiennogórskim oraz współpracy: lekarz rodzinny,Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ZUS, pracodawca.7.Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym oraz realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej…

Pokaż więcej