Gross Rosen w Rogoźnicy

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 1940 roku. 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym w dalszym ciągu na obsługę kamieniołomu. Mordercza 12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych powodowały duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany…

Pokaż więcej

Okolica – Gross Rosen w Kamiennej Górze

Filia Gross Rosen Boberlager to teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, mieszczącego się na terenie Kamiennej Góry. Jeden z licznych podobozów Gross Rosen. Zaczął działalność 16 lipca 1944 r. Przebywali tu więźniowie z różnych krajów Europy, byli to; Polacy, Czesi, Słowacy, Rosjanie, Niemcy, Belgowie, Francuzi, Włosi, Żydzi, Białorusini, Ukraincy, Albańczycy. Był to obóz męski. Więźniowie głównie wykonywali niewolniczą pracę na rzecz zakładów przemysłowych z terenu miasta i okolic, zatrudniani byli też przy drążeniu podziemnych grot i tuneli, a także przy budowie infrastruktury wojennej. Po drugiej stronie rzeki Bóbr, płynącej obok obozu,…

Pokaż więcej