Ogranicz wizyty w Urzędzie, GOPS-ie, i innych jednostkach publicznych

W związku z zastosowaniem się do ograniczania bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego z uwagi na realne zagrożenie zakażenia się koronawirusem, w przypadku konieczności załatwienia pilnych lub bardzo ważnych spraw urzędowych, apelujemy o korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu ePUAP lub dostępnego na stronie gminy Kamienna Góra portalu eOBYWATEL, a także drogą telefoniczną, bez konieczności osobistego przychodzenia do Urzędu Gminy, GOPS-u lub innych jednostek podległych. Sprawy mniej pilne lub mniej ważne, wymagające osobistego przyjścia do Urzędu lub jednostek podległych, proszę odłożyć na późniejszy, bardziej bezpieczny termin. Rekomendujemy, aby dokonywać czynności płatniczych…

Pokaż więcej

Zawieszone zajęcia w gminie Kamienna Góra

W Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych na terenie całego kraju. Na posiedzeniu GZZK podjęto decyzje, że w tym samym okresie (tj. od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie), zawieszone zostaną również: – wszystkie zajęcia grupowe prowadzone w domach kultury i świetlicach wiejskich na terenie gminy, – działalność Kina za Rogiem w Krzeszowie, – działalność wszystkich bibliotek publicznych na terenie gminy (Krzeszów, Pisarzowice, Leszczyniec, Gorzeszów), – wszystkie zebrania wiejskie oraz imprezy…

Pokaż więcej

Odwołane imprezy w gminie Kamienna Góra

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że w związku z aktualnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołane zostają następujące imprezy i wydarzenia o charakterze lokalnym, zaplanowane w najbliższym czasie przez naszą gminę i podległe jej jednostki organizacyjne: – Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa, zaplanowane na dzień 20 marca br., i 3 kwietnia br. – Konkurs Palm i Stołów Wielkanocnych, zaplanowany na dzień 4 kwietnia br. – Bieg z Flagą, zaplanowany na dzień 2 maja br. Informujemy, że tylko Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną odbędzie się w…

Pokaż więcej

XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w…

Pokaż więcej

Nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe. Wymagany staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy w instytucjach otoczenia biznesu lub jednostce sektora finansów publicznych bądź analogiczny okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której przedmiotem było świadczenie usług doradczych dla biznesu. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: – ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, – ustawy o samorządzie gminnym, – ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, – ustaw Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, – ogólna znajomość przepisów o podatku…

Pokaż więcej

XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, – projekt…

Pokaż więcej

XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem. 5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy…

Pokaż więcej

Nowe opłaty na parkingach w Krzeszowie

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie parkingów znajdujących się w Krzeszowie zwiększone zostają opłaty za parkowanie samochodów osobowych: – za postój do 2 h – z 2,00 zł na 3,00 zł brutto,– za postój powyżej 2 h – z 4,00 zł na 5,00 zł brutto. Aktualny cennik i zasady uiszczania opłat są dostępne u administratora oraz tutaj.

Pokaż więcej

XIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o…

Pokaż więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości: -mebli domowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki itp.) -elementów wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry itp.) -mebli ogrodowych (drewnianych i z tworzyw sztucznych) -wózków -opon (wyłącznie z samochodów osobowych) -sprzętu sportowego (rowery, narty, sanki, gry itp.) -zabawek dużych rozmiarów -dużych odpadów plastikowych (doniczki, wiadra, skrzynki itp.) -metale (złom, puszki) -zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt audio wizualny, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia komputerowe, narzędzia elektryczne i elektroniczne) -i innych tym podobnych przedmiotów. Z uwagi na pożar…

Pokaż więcej

Nowe stawki podatku od nieruchomości

W dniu 23 października 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Podczas sesji radni podjęli uchwałę określającą nowe stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 1. Od gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł od 1 m2 powierzchni, 2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni, 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności…

Pokaż więcej

XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 23 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych: – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Założenia do budżetu gminy na…

Pokaż więcej

Przebudowano drogi w Raszowie

W miejscowości Raszów zakończyła się kompleksowa przebudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 270 mb wraz z wymianą przepustu na potoku Bystrek. Zadanie zrealizowało wyłonione w przetargu konsorcjum dwóch firm: PHU KAMA i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Mysłakowic. Wartość inwestycji to prawie 384 tys. zł. Na zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 65.772 zł. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty. Foto/info: Patryk Straus – wójt gminy Kamienna Góra

Pokaż więcej

XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 5. Podjęcie uchwał: – projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra i nadania Jej Statutu, – projekt…

Pokaż więcej

X Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 28 sierpnia 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się X Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczychi społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze – informacja.5. Rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy – podjęcie uchwały w tymzakresie.6. Podjęcie uchwał:– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenów w miejscowości Czarnów,–…

Pokaż więcej

Wykonano remont drogi gminnej w Olszynach

W dniu 11 lipca 2019 roku odbył się odbiór końcowy prac budowlanych w ramach zadania pn. “Remont drogi gminnej nr 114843D w miejscowości Olszyny”. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zakres prac obejmował remont odcinaka drogi o długości 490 mb oraz szerokości 3,0 m, z wykonaniem obustronnych poboczy. Przed położeniem nowej nawierzchni asfaltowej wykonano korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi i poprawę nośności podłoża. W ramach inwestycji wykonano regulację odwodnienia drogi przez oczyszczenie przydrożnych rowów, wymianę przepustów pod drogą wraz ze…

Pokaż więcej

Zamknięcie drogi powiatowej w Olszynach

Informujemy, że w związku z realizacją przez Powiat Kamiennogórski zadania “Remont drogi powiatowej nr 3462D w miejscowości Olszyny w km 0+000 – 1+539” od dnia 6 lipca br., wprowadzona będzie zmieniona tymczasowa organizacja ruchu, która przewiduje okresowe zamknięcia drogi dla ruchu drogowego w związku z realizowanymi pracami. Najpoważniejsze ograniczenia w ruchu drogowym nastąpią na odcinku drogi powiatowej od budynku nr 32 w Jawiszowie do budynku nr 101 w Olszynach. Głównym wykonawca inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne COM-D sp. z o.o. Szczegółowe informacje o ograniczeniach związanych ze zmienioną organizacją ruchu można uzyskać…

Pokaż więcej

VIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczychi społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.5. Debata nad Raportem.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok…

Pokaż więcej

VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra – wideo

W dniu 29 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Stowarzyszenie Kwiat Lnu – informacja. Wody Polskie – stan rzek, regulacja cieków wodnych w gminie. Podjęcie uchwał. – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości…

Pokaż więcej

VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 29 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Stowarzyszenie Kwiat Lnu – informacja. Wody Polskie – stan rzek, regulacja cieków wodnych w gminie. Podjęcie uchwał. – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości…

Pokaż więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości: -mebli domowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki itp.)-elementów wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry itp.)-mebli ogrodowych (drewnianych i z tworzyw sztucznych)-wózków-opon (wyłącznie z samochodów osobowych)-sprzętu sportowego (rowery, narty, sanki, gry itp.)-zabawek dużych rozmiarów-dużych odpadów plastikowych (doniczki, wiadra, skrzynki itp.)-metale (złom, puszki)-zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt audio wizualny, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia komputerowe, narzędzia elektryczne i elektroniczne)-i innych tym podobnych przedmiotów ODBIÓR ODBĘDZIE SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO TERMINARZA: 25.03.2019 r. – SZAROCIN,26.03.2019 r. – GORZESZÓW27.03.2019 r.…

Pokaż więcej

V Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 marca 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczychi społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresiemiędzysesyjnym.4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresiebezpieczeństwa przeciwpożarowego.5. Przekazanie skargi do sądu administracyjnego – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzina skargę oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr…

Pokaż więcej

“Rudera” w Kamiennej Górze wystawiona na sprzedaż

W Urzędzie Gminy Kamienna Góra została podana do publicznej wiadomości informacja o sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Kamiennej Górze. Cena wywoławcza nieruchomości 132 000,00 zł. Przypominamy, że po sądowym ustaleniu, ostatnim właścicielem budynku okazał się mieszkaniec gminy Kamienna Góra. Zgodnie z przepisami spadkobrania właścicielem kamiennogórskiej „rudery” została gmina. Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków województwa jeleniogórskiego pod nr 1338/J na podstawie decyzji Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. Zastosowano 20 % bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków na podstawie uchwały Rady Gminy Kamienna…

Pokaż więcej

Program wymiany pieców 2019/2020

Wójt Gminy Kamienna Góra pragnie poinformować, że nasza gmina wspólnie z innymi gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do opracowania wniosku o dotację na wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (w lokalach mieszkalnych). W ramach projektu planujemy w latach 2019-2020 wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła (zazwyczaj kotły węglowe) na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę (w tym pelet) lub paliwa gazowe. UWAGA: wymianie nie podlegają kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany kotłów na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy,…

Pokaż więcej

IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 lutego 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Informacja z zakresu działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018. Podjęcie uchwał: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18…

Pokaż więcej

Zakłócenia w pracy Rejestru Dowodów Osobistych

W związku ze zmianą przepisów w zakresie dowodów osobistych oraz zaplanowanym na dzień 4 marca 2019 roku wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną Urząd Gminy w Kamiennej Górze informuje, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie prowadziło techniczne prace serwisowe, co przekłada się na zakłócenia w pracy Rejestru Dowodów Osobistych, a tym samym na obsługę interesantów w tym zakresie.   W środę 27 lutego 2019 roku czasowo zostanie wyłączona możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa zostanie ponownie włączona w dniu 4 marca 2019 roku. Ponadto w dniu 1 marca 2019 roku sprawy…

Pokaż więcej

IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Informacja z zakresu działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018. Podjęcie uchwał: projekt uchwały w sprawie zmiany…

Pokaż więcej

Numery kont bankowych dla podatników Gminy Kamienna Góra

W związku z wdrażaniem w Urzędzie Gminy Kamienna Góra elektronicznych usług oraz w celu usprawnienia ewidencji wpłat dokonywanych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego podatnika utworzony został indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z tytułu ww. podatków. Indywidualne konta bankowe dla podatników prowadzone są w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze realizującym obsługę bankową Gminy Kamienna Góra. Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe, poinformowane będą o nowym indywidualnym numerze konta bankowego w decyzjach wymiarowych.

Pokaż więcej

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na terenie gminy Kamienna Góra

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Harmonogram czynności dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę”, czyli zbiórkę odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytów. – mebli domowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki itp.) – elementów wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry itp.) – mebli ogrodowych (drewnianych i z tworzyw sztucznych) – wózków – opon (wyłącznie z samochodów osobowych) – sprzętu sportowego (rowery, narty, sanki, gry itp.) – zabawek dużych rozmiarów – dużych odpadów plastikowych (doniczki, wiadra, skrzynki itp.) – metale (złom, puszki) – zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt audio wizualny, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia komputerowe,…

Pokaż więcej

Opłaty na parkingach w Krzeszowie

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, iż od dnia 1 września 2018 roku pobierane będą opłaty za postój pojazdów na parkingach wyznaczonych w centrum Krzeszowa tj.: 1) na parkingu zlokalizowanym pomiędzy ul. Brokoffa i ul. Willmanna (naprzeciw Bazyliki, działka nr 650/14) 2) na parkingu zlokalizowanym pomiędzy ul. Kalwaria, ul. Willmanna i ul. Opata B. Rosy (przy skrzyżowaniu na Lipienicę, działkinr 695 i 735) Do pobierania opłat uprawniony jest administrator parkingu – Firma Handlowo-Usługowa Pana Marka Piestrzyńskiego, mająca siedzibę w Krzeszowie przy ul. Michała Willmanna 1. Stawki i zasady pobierania opłat określono…

Pokaż więcej

Komunikat Gminy Kamienna Góra w sprawie wody

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamienna Góra Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamienna Góra informujemy, że 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.2180). W wyniku nowelizacji ustawy kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane powołanemu przez rząd regulatorowi, czyli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej wodypolskie.bip.gov.pl (zakładka: Taryfy –…

Pokaż więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę”, czyli zbiórkę odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytów. – mebli domowych (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki itp.) – elementów wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry itp.) – mebli ogrodowych (drewnianych i z tworzyw sztucznych) – wózków – opon (wyłącznie z samochodów osobowych) – sprzętu sportowego (rowery, narty, sanki, gry itp.) – zabawek dużych rozmiarów – dużych odpadów plastikowych (doniczki, wiadra, skrzynki itp.) – metale (złom, puszki) – zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt audio wizualny, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia komputerowe,…

Pokaż więcej

Wieża widokowa – ocena formalna wniosku

Gmina Kamienna Góra informuje, iż złożony wniosek o dofinansowanie budowy wieży widokowej oraz zagospodarowanie turystyczne okolic Wielkiej Kopy i części Rudawskiego Parku Krajobrazowego, przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Oznacza to, że jest kompletny i spełnia cele programu, oraz że zostanie skierowany do oceny merytorycznej przez ekspertów na posiedzeniu Komitetu Sterującego w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele ministerstw, samorządów wojewódzkich i Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu. Do otrzymania dofinansowania na to przedsięwzięcie jeszcze droga daleka i przyjdzie Gminie Kamienna Góra konkurować z wieloma dobrymi projektami o ograniczoną pulę środków finansowych. Projekt…

Pokaż więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w n/w aktach prawnych : – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.), – Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kamienna Góra z…

Pokaż więcej

Nowe zasady segregacji odpadów

Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostają NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców gminy Kamienna Góra. Zmiana dotyczy również stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dla segregujących odpady, stawka pozostanie bez zmian. Dla tych, którzy dotychczas tego nie robili, stawka wzrosła do 20 zł/os. Według dyrektyw unijnych, do 2020 roku udział śmieci odzyskiwanych wśród wszystkich generowanych na terenie naszego kraju powinien wynosić 50%. Jeśli połowa odpadów nie będzie odzyskiwana, polskim gminom grożą wielomilionowe kary. Aby ich uniknąć, a także aby w maksymalny sposób uprościć segregację odpadów,…

Pokaż więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A i B. Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity…

Pokaż więcej

Nabór kandydatów na przedstawicieli GRDPP

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do wyborów na przedstawicieli organizacji w składzie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), oraz Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów do wyborów na przedstawicieli organizacji w składzie Gminnej…

Pokaż więcej