Tadeusz Rzempała sołtysem sołectwa Pastewnik

Podczas piątkowego zebrania sołeckiego w Pastewniku (gm. Marciszów) zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy w tajnym głosowaniu wybrali sołtysa, którym został Tadeusz Rzempała.

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:

1. Patrycja Kowalczyk
2. Mariola Kostrubiec
3. Aneta Ignatowicz
4. Łukasz Leder
5. Iwona Bubak

Nowemu sołtysowi i wybranej radzie sołeckiej gratulacje złożyli wójt gminy Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień, radny gminy Łukasz Leder oraz mieszkańcy sołectwa.

Na koniec zebrania wójt Wiesław Cepielik podziękował Łukaszowi Lederowi dotychczas pełniącemu funkcję sołtysa za pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa i mieszkańców.

Zobacz inne