Tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów wielkogabarytowych

Na wiatach śmietnikowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” pojawiły się tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów wielkogabarytowych.
Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że w najbliższych dniach na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię zamontowane zostaną również fotopułapki.

– Mamy nadzieję, że poczynione przez nas kroki w znaczny sposób ograniczą wyrzucanie przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych – mówi prezes spółdzielni Ireneusz Jała.

Jednocześnie przypomina, że użytkownicy lokali są zobowiązani do segregacji odpadów oraz składowania ich w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.

Dbanie o nieruchomość, jak i jej otoczenie powinno być dla mieszkańców wspólnym dobrem!

Share

Zobacz również

Leave a Reply