Szkolenie GOPR w Miszkowicach

Na Spękanych Skałach w Miszkowicach (gm. Lubawka) odbyło się dziś (sobota, 6 lipca) szkolenie praktyczne Grupy Karkonoskiej GOPR. Szkolenie obejmowało m.in. umiejętności poruszania się i asekuracji. W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu ratowników górskich z Polski i Niemiec.

Celem ćwiczeń była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w regionie poprzez wymianę doświadczeń wpływających na podniesienie poziomu umiejętności ratowników górskich, a także rozwijanie współpracy transgranicznej poprzez wspólne działanie, które przyniesie korzyści dla społeczeństwa, zmniejszając bariery w kontaktach transgranicznych.

Przypominamy, że na Spękanych Skałach w Miszkowicach od 2019 roku rewitalizacji zostało poddanych ponad 100 tras wspinaczkowych. Prace w ramach projektu zrealizował Powiat Kamiennogórski, a dziś na tych trasach szkolenie przeprowadziła Grupa Karkonoska GOPR.

Zobacz inne