Sześciu chętnych

Według informacji z dzisiejszego (poniedziałek, 23 stycznia) otwarcia ofert wynika, że aż sześciu wykonawców chce zrealizować opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych i budynku świetlicy osiedlowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze. Najniższa oferta opiewa na kwotę ponad 173 tys. zł, firma z Ciechanowa, najwyższa na ponad 997 tys. zł, firma z Wrocławia.
Przypominamy, że miasto na realizację tej inwestycji planuje przeznaczyć kwotę 180 tys. zł.

Informacja z otwarcia ofert tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment