„Świadomy Junior” w Liceum Ogólnokształcącym

Kamiennogórscy policjanci w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Świadomy Junior”, przeprowadzili w Liceum Ogólnokształcącym spotkanie w w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dniu 29 października br. spotkali się uczniami klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skłodowskiej w Kamiennej Górze. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące cyberprzemocy,ograniczenia zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, oraz problematyki uzależnień. Policjanci naświetlili młodzieży, jakie konsekwencje może ponieść nieletni wchodzący w konflikt z prawem. W szczególności  poinformowali uczniów o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem i handlem środkami odurzającymi, ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy rówieśniczej i nie tylko. Spotkanie z młodymi odbiorcami treści prewencyjnych, miało na celu podniesienie ich świadomości o zagrożeniach i odpowiedzialności prawnej nieletnich. W końcowej części spotkania młodzież otrzymała plakaty (patoklimaty) dot. profilaktyki uzależnień.

Prelekcje o powyższej tematyce będą przeprowadzane sukcesywnie we wszystkich szkołach na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Zobacz inne

Leave a Comment