“Świadomy Junior” – działania w szkołach na terenie powiatu kamiennogórskiego

Kamiennogórscy policjanci w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Świadomy Junior”, przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach spotkania w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dniu 6 marca br. spotkali się uczniami klas szóstych, siódmych i ósmych. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące cyberprzemocy (Nie hejtuje, reaguje), ograniczenia zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz problematyki uzależnień. Policjanci naświetlili młodzieży, jakie konsekwencje może ponieść nieletni wchodzący w konflikt z prawem. W szczególności poinformowali uczniów o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem i handlem środkami odurzającymi, ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy rówieśniczej i nie tylko. Spotkanie z młodymi odbiorcami treści prewencyjnych miało na celu podniesienie ich świadomości o zagrożeniach i odpowiedzialności prawnej nieletnich. W końcowej części spotkania młodzież otrzymała plakaty (patoklimaty) dot. profilaktyki uzależnień. Prelekcje o powyższej tematyce będą przeprowadzane sukcesywnie we wszystkich szkołach na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment