Świadomy Junior…

„Świadomy Junior” – Spotkania w Szkole Podstawowej w Szarocinie oraz w Zespole Szkół w Marciszowie

W dniu 14 maja w Szkole Podstawowej w Szarocinie oraz 15 maja br. w Zespole Szkół w Marciszowie br. w ramach działań profilaktycznych realizowanych w ramach programu „Świadomy Junior” odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa najmłodszych. W klasach I – III oraz IV – VII podczas spotkania dzieciom omówiono tematy dotyczące cyberprzemocy oraz zagrożeń w internecie, ograniczenia negatywnych zachowań, tj. agresji nieletnich, ograniczenia zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Policjantka Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry spotkała się z dziećmi i młodzieżą szkół w Szarocinie oraz Marciszowie. Licznie zgromadzeni uczniowie słuchali prelekcji na temat dotyczące cyberprzemocy oraz zagrożeń w internecie, ograniczenia negatywnych zachowań, tj. agresji nieletnich, ograniczenia zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Ponadto w klasach IV – VII omówiono tematykę dotyczącą przemocy w internecie i przeciwdziałaniu agresji fizycznej oraz psychicznej wraz z omówieniem o konsekwencji prawnych.

Źródło:
kamienna-gora.policja.gov.pl
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment