Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate otrzymało dotację

Sudeckie Stowarzyszenie ekorozwoju Green Gate otrzymało dotację w wysokości 7210 zł na zadanie „Usuwanie szkód naturalnych”. Dotacja otrzymana od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Priorytecie PROO 5. W ramach pomocy Stowarzyszenie może zastąpić nowymi zgryzione wiosną przez karczowniki i nornice drzewka owocowe w pokazowym sadzie starych odmian oraz uzupełnić ogrodzenie.

Zobacz inne

Leave a Comment