Strefa ruchu? Jak się zachować? Wyjaśniamy zasady

Ze względu na dyskusję dotyczącą strefy ruchu obowiązującej przy zjeździe z ronda Niepodległości przy ul. Papieża Jana Pawła II na Kaufland wyjaśniamy zasady tam obowiązujące.

Strefa ruchu, jak wskazał ustawodawca to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W tym konkretnym przypadku znak, który informuje o wjeździe w strefę ruchu, znajduje się za przejściem dla pieszych przy zjeździe z ronda. Pod tą informacją umieszczony jest również znak zakazu – ograniczający prędkość do 20 km/h.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. W strefie ruchu, jeżeli nie ma innych znaków, obowiązuje właśnie ta zasada.

Nie ma znaczenia, że od ronda droga jest asfaltowa, a teren w obrębie galerii z kostki. Dlaczego? Musimy się odwołać do definicji drogi twardej, która to mówi o tym, że jest to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych, lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Nie ma mowy o włączaniu się do ruchu, tylko dlatego, że droga jest z innej nawierzchni – nadal jest drogą twardą.

Dodatkowo przypominamy również o tym, że piesi nie mają tam pierwszeństwa, o czym wiele osób zapomina.

Źródło: KPP Kamienna Góra, sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka.

Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Zobacz inne

Leave a Comment