Starostwo Powiatowe – wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego informuje, że dnia 22.08.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie (Uchwała nr 301/2018 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 14.08.2018 r.).Share

Zobacz inne

Leave a Comment