Starostwo Powiatowe poszerza ofertę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza

W Kamieniołomie Pod Pustelnią (Lubawka) odbył się briefing prasowy z udziałem starosty Jarosława Gęborysa i Mateusza Paradowskiego z Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”. Briefing dotyczył realizacji projektu “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim”. W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Starostwo Powiatowe poszerza ofertę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. W ramach projektu zostaną zaprojektowane nowe i poddane rewitalizacji istniejące trasy wspinaczkowe.

Działania w ramach projektu:

 • Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach:

  Spękane Skały – rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;
  Zadzierna – 12 nowych tras wspinaczkowych;
  Pustelnia – 4 nowe trasy wspinaczkowe.
 • Montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych ławek bezpiecznego miejsca na ognisko.
 • Wydruk dwujęzycznej mapy turystycznej przedstawiającej rejony wspinaczkowe polsko-czeskiego pogranicza.
 • Zakup wraz z instalacją i oznakowanie 2 stacji ładowania e-rowerów w Krzeszowie i Kamiennej Górze.
 • Wyznaczenie trasy rowerowej łączącej atrakcje turystyczne polsko-czeskiego pogranicza.

Projekt “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Prace, podczas tego etapu projektu będą polegały m.in. na:

 1. Oczyszczeniu powierzchni ścian skalnych z kruszyzny, roślinności oraz pyłu z użyciem płuczki ciśnieniowe. 
 2. Uporządkowaniu terenu u podstawy ścian skalnych.
 3. Zaprojektowaniu i wykonaniu nowych tras (dróg) wspinaczkowych poprzez:
 1. wytyczenie przebiegu dróg (szlaków) wspinaczkowych oraz wyznaczenie lokalizacji (rozmieszczenia) stałych punktów asekuracyjnych do zainstalowania,
 2. instalację na skałach wklejanych punktów asekuracyjnych poprzez zamontowanie na każdej nowej drodze wspinaczkowej kompletnej stałej asekuracji, w skład której wejdą punkty przelotowe oraz stanowiska zjazdowe na końcu drogi wspinaczkowej,
 3. rewitalizacji istniejących tras wspinaczkowych (wymianę stałych punktów asekuracyjnych).

Całkowita wartość projektu to 27 271,92 euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi 23 181,13 euro. Budżet państwa  1 363,59 euro. Wkład własny wynosi 2 727,20 euro. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2021roku.

Wideo: RelacjeRegionalne.pl

Przypominamy, że w ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze zrealizowało projekt ”Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim”.

W ramach projektu powstały trasy wspinaczkowe, drukowany przewodnik oraz film promocyjny.

Cały proces powstawania tras wspinaczkowych był prezentowany na naszym portalu (linki poniżej). 

Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka.
Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka.
Spękane Skały – Miszkowice.
Kamieniołom Pod Pustelnią – Lubawka.

Zobacz inne

Leave a Comment