Starostwo Powiatowe – Komunikat

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 23 czerwca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 233/29 o pow. 0,0217 ha położona w Miszkowicach (Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.).

Zobacz inne

Leave a Comment