Stanowisko w sprawie czynszów za mieszkania komunalne w Kamiennej Górze

Sprostowanie Urzędu Miasta Kamienna Góra

Jesteśmy zmuszeni sprostować nieprawdziwą informację, która pojawiła się podczas XXX sesji rady miasta Kamienna Góra, 28 października 2020 r.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że ok. 1200 najemców mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze nie płaci regularnie czynszu. To sformowanie pojawiło się w jednym z wystąpień członka rady.  

Z informacji przekazanych przez Spółkę Mieszkaniową wynika, że we wrześniu ściągalność opłat wynikających z czynszu kształtowała się na poziomie prawie 96 procent. W sierpniu wskaźnik ten wynosił 92 procent, a w lipcu ponad 104 procent! W innych miesiącach bieżącego roku było podobnie.

Czynszowe długi najemców są w Kamiennej Górze wieloletnim problemem, ale nie chcemy, by powstało wrażenie, że większość mieszkańców nie płaci za najem mieszkań komunalnych. Większość kamiennogórzan uczciwie opłaca swe zobowiązania, a Spółka Mieszkaniowa ściąga należności od dłużników.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment